Prof.Hülya GÜL


Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı


Research Areas: Food Engineering, Food Technology, Cereals Technology, Engineering and Technology

Metrics

Publication

183

Citation (WoS)

185

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

203

H-Index (Scopus)

6

Project

21

Thesis Advisory

15

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2000 - 2007

2000 - 2007

Doctorate

Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Engineering, Gıda Mühendisliği, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

GÜL, H., 2007. Mısır ve Buğday Kepeğinin Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Çukurova Ünüversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 232 s., Adana.

Cukurova University, Gıda Mühendisliği, Gıda Mühendisliği

2000

2000

Postgraduate

GÜL, H., 2000. Isparta Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi, Bazı Biyokimyasal ve Fizyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Ekmek Yapımında Kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 65 s., Isparta.

Suleyman Demirel University, Gıda Mühendisliği, Gıda Mühendisliği

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Food Engineering

Food Technology

Cereals Technology

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2014 - 2020

2014 - 2020

Associate Professor

Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2008 - 2014

2008 - 2014

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2007 - 2008

2007 - 2008

Research Assistant PhD

Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2000 - 2007

2000 - 2007

Research Assistant

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

1997 - 2000

1997 - 2000

Research Assistant

Suleyman Demirel University, Ziraat Fakültesi, Food Engineering Department

Managerial Experience

2010 - 2011

2010 - 2011

Deputy Head of Department

Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği

Non Academic Experience

1996 - 1997

1996 - 1997

Business Establishment Private, Elmataş, Isparta

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Tez Çalışması II

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Özel Tahıl Ürünleri Teknolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Kakao ve Çikolata Teknolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Deneysel Ekmekcilik

Postgraduate

Postgraduate

Technology of Biscuits

Postgraduate

Postgraduate

Tahıl Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrol

Postgraduate

Postgraduate

Kahvaltılık Tahıllar Teknolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Tarım ve Gıda İdari Kurumları

Postgraduate

Postgraduate

Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Tahıl teknolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Tahıl İşleme Teknolojisi

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2018

2018

EFFECT OF HEAT STABILIZED WHEAT GERM ON SOME PROPERTIES OF COOKIES

GÜL H., HAYIT F., Bicakci S., Acun S.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.2, pp.1145-1151, 2018 (SCI-Expanded) identifier

2017

2017

CONSUMER ACCEPTABILITY OF BREAD PRODUCED FROM BY-PRODUCTS OF WINE INDUSTRY

GÜL H., Gul M., Turk-Asian S., Acun S., NAYIR N., ŞEN H.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.11, pp.6924-6931, 2017 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier

2017

2017

Effects of pomegranate seed flour on dough rheology and bread quality

GÜL H., SEN H.

CYTA-JOURNAL OF FOOD, vol.15, no.4, pp.622-628, 2017 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

2014

2014

Effects of grape pomace and grape seed flours on cookie quality

Acun S., GÜL H.

QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, vol.6, no.1, pp.81-88, 2014 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

2013

2013

Effects of white cabbage powder on cookie quality

GÜL H., YANIK A., Acun S.

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, no.1, pp.68-72, 2013 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

2012

2012

Effects of different sowing dates on protein, sugar and dry matter of sweet corn

Kara B., atar B., GÜL H.

RESEARCH ON CROPS, vol.13, no.2, pp.493-497, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Effects of Fig Seed Flour on Physical, Chemical, Textural and Sensory Quality of Muffin

Özkan H., Gül H.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.33-39, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

Evaluation of Traditional Sourdough Bread of Isparta in Terms of Some Quality Characteristics

Gül H., Acun S., Hayıt F., Şirikçi B. S.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.34-45, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

Usage of Microencapsulated Pine Propolis in Cupcake Production

Acun S., Gül H.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.1205-1217, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

The Effect of Propolis as a Functional Product on Health

Acun S., Gül H.

Uludağ Arıcılık Dergisi, vol.20, no.2, pp.189-208, 2020 (Scopus)

2020

2020

EKMEKLİK BUĞDAYDA (Triticum Aestivum L.) TANE İRİLİĞİNİN UNDA BAZI KALİTE ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Kara B., Acun S., Gül H.

Black Sea Journal of Agriculture, vol.3, no.4, pp.246-252, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

The Effect of Broken Roasted Chickpea Flour as a By-Product in Roasted Chickpea Production on Mufin Quality

Ataman Ç., Gül H.

Black Sea Journal of Agriculture , vol.3, no.4, pp.308-316, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Some Quality Characteristics of Wheat Varieties Grown in Lake District of Turkey

Gül H., Kara B., Acun S., Öztürk A., Türk Aslan S.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.586-595, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

The Importance of Cannabis and Its Use in Bakery Products

Hayıt F., Gül H.

Electronic Letters on Science and Engineering, vol.16, no.1, pp.17-25, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

The effects of grape seed flour and glucose oxidase supplementation on the some quality attributes of bread

Gül H., Ödeş N.

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, vol.4, no.1, pp.14-20, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

The Effect of Quinoa Flour and Part-Baking Frozen Process on Gluten Free Bread Quality

Hayıt F., Gül H.

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi (The Black Sea Journal of Sciences), vol.9, no.2, pp.406-427, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Improvement of the rheological properties of wheat flour doughs containing various concentrations of grape seed flour by using glucose oxidase

GÜL H., Ödeş N.

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, vol.3, no.2, pp.311-319, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

Inclusion of Rosa damascena Mill. powder into cookies: nutritional, antioxidant and quality characteristics

GÜL H., TEKELİ S. G.

International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, vol.3, no.2, pp.301-306, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Glutensiz Bisküvi Unu Formülasyonunun Yanıt Yüzey Yöntemi Kullanılarak Optimizasyonu

Hayıt F., GÜL H.

AKADEMİK GIDA, vol.17, no.2, pp.185-192, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Effects of fig seed flour on some quality parameters of cookies

GÜL H., Ulutürk Ş.

International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, vol.3, no.2, pp.219-224, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2018

2018

Improvement of Quality Characteristics of Gluten-Free Cookies with the Addition of Xanthan Gum

GÜL H., HAYIT F., ACUN S., TEKELİ S. G.

“Agriculture for Life, Life for Agriculture” Conference Proceedings, vol.1, no.1, pp.529-535, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Effect of removing tiller and second cop on fresh/baby corn yield and some characteristics in sweet corn

KARA B., GÜL H., Dizlek H.

Mediterranean Agricultural Sciences, vol.31, no.2, pp.137-140, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

THE INFLUENCE OF ROSEHIP SEED FLOUR ON BREAD QUALITY

GÜL H., ŞEN H.

Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies,, pp.336-342, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

EFFECTS OF ROSEHIP SEED FLOUR ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BREAD DOUGH

GÜL H., ŞEN H.

Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, pp.330-335, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Çölyak ve Çölyak Hastaları İçin Üretilen Ekmeklerin Kalite Özellikleri

HAYIT F., GÜL H.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.163-169, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

BAKERY PRODUCTS CONSUMPTION AND CONSUMERS' AWARENESS IN URBAN AREAS OF ISPARTA CITY, TURKEY

GÜL H., KART F. M. , Gul M., AKPINAR M. G.

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, vol.17, no.2, pp.137-145, 2017 (ESCI) Sustainable Development identifier

2016

2016

Enzime Dirençli Nişasta ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

DEMİREKİN A., GÜL H.

Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, vol.30, no.2, pp.71-78, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Tarım işletmelerinde buğday tohumu kullanımı ve sorunları Burdur ve Isparta illeri örneği

GÜL H., Gül M., ACUN S., TÜRK ASLAN S., Öztürk A., Kara B., et al.

Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.3, no.9, pp.732-741, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Karabuğdayın Sağlık Açısından Önemi ve Unlu Mamüllerde Kullanımı

HAYIT F., GÜL H.

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.123-131, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Tahılların depolanmasında en sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

DİZLEK H., GÜL H., RAMAZAN K.

Miller (Değirmenci), no.61, pp.50-55, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Ekmeklerin niteliklerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca ölçütler II

DİZLEK H., GÜL H.

Değirmenci Dergisi, vol.18, no.1, pp.50-52, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Alternatif Gübrelerin Farklı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tane Verimi Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerine Etkileri

KARA B., GÜL H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.88-97, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2013

2013

Farklı Kükürt Dozlarının Ekmeklik ve Makarnalık Buğdayların Nitelikleri Üzerine Etkileri

Dizlek H., Özer M. S. , GÜL H.

Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, vol.13, pp.19-30, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Göller Bölgesi'nde Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Fiziksel Özellikleri

GÜL H., Acun S., Türk Aslan S., Öztürk A., KARA B.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, vol.29, no.2, pp.21-32, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Major criteria used in determination bread of the qualifications II

Dizlek H., GÜL H.

Miller, no.18, pp.50-52, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Kabartma Tozları ve Unlu Mamullerde Kullanımları

Dizlek H., GÜL H.

Gıda Dergisi, vol.34, no.6, pp.403-410, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Pentozanların Kimyasal Bileşimleri ve Yapıları

GÜL H., Dizlek H.

Gıda dergisi, vol.34, no.1, pp.37-42, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Ekmeklerin niteliklerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca ölçütler 1

DİZLEK H., Gül H.

Değirmenci Dergisi,, vol.16, no.1, pp.56-57, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Buğdayda Geç Dönemde Azot Uygulamasının Tane Protein ve Unda Bazı Fizikokimyasal Özelliklere Etkisi

KARA B., Dizlek H., Uysal N., GÜL H.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.25-32, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Yulafın Bileşimi ve Gıda Sanayinde Kullanım Olanakları

GÜL H., Dizlek H., Alparslan Ş.

Hasad Gıda Dergisi, vol.23, no.274, pp.38-43, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Pentozanların Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerine Etkileri

GÜL H., DİZLEK H.

Gıda Dergisi, vol.33, no.6, pp.291-295, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Tahıl Depolarındaki Hastalık, Zararlılar ve Ürün Kalitesine Etkileri

Dizlek H., GÜL H., Kaptıkaçtı M. U.

Hasad Gıda Dergisi, vol.24, no.280, pp.44-49, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Farklı Düzeylerde Kullanılan L-Askorbik Asidin Buğday Kepekli Ekmeklerin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkiler

Dizlek H., GÜL H.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.1-10, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Avrupa Birliği Gıda Tüketim Trendi

Akpınar M. G. , Özkan B., GÜL H.

Dünya Gıda Dergisi, vol.5, pp.75-79, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

L-Askorbik Asit ve Ekmekçilikteki İşlevleri

Dizlek H., GÜL H.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, no.1, pp.26-34, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Mısır ve Buğday Kepeğinin Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

GÜL H., Özer M. S.

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.16-26, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Süne Zararlı Buğday Unlarının Ekmeklik Kalitesinin İyileştirilmesi

Dizlek H., GÜL H.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, no.1, pp.51-58, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Improvement of the bread quality made from sunn pest Eurygaster spp damaged wheat flours

DİZLEK H., GÜL H.

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.21, no.1, pp.51-58, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Hububatlarda Mikrobiyal Bulaşma ve Bozulmalar,

GÜL H., Özçelik S.

Gıda Dergisi, vol.26, no.1, pp.33-39, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

Ekmeğin İnsan Beslenmesindeki Yeri ve Önemi

GÜL H., Özçelik S.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.78-90, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Investigation Of Microencapsule Properties Of Different Propolis Extract

Acun S., Hayıt F., Gül H.

1.INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 21 - 22 August 2021, pp.122-130

2021

2021

Investigation Of The Properties Of Multifloral And Monofloral Honeys

Acun S., Hayıt F., Atlı A., Çetin A. K. , Gül H.

1.INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 21 - 22 August 2021, pp.140-145

2019

2019

Spiriluna Platensis'in Fonksiyonel Özellikleri Ve Unlu Mamullerde Kullanımı

Kanat N., GÜL H.

International Young Researchers Student Congress, Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019

2019

2019

Spiriluna Platensis’xxin Fonksiyonel Özellikleri ve Unlu Mamullerde Kullanımı

Kanat N., GÜL H.

International Young Researchers Student Congress, 28 - 30 November 2019, pp.269-276

2019

2019

Isparta ve Burdur Bölgesinden Toplanan Buğdayların Ekmeklik Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

GÜL H., Kara B., Acun S., TÜRK ASLAN S., Öztürk A.

Türkiye 13. Ulusal 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2019

2019

2019

IMPROVEMENT OF THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF WHEAT FLOUR DOUGHS CONTAINING VARIOUS CONCENTRATIONS OF GRAPE SEED FLOUR BY USING GLUCOSE OXIDASE

GÜL H., Nayır N.

2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences", Prague, Czech Republic, 18 - 20 April 2019, pp.37 Sustainable Development

2019

2019

INCLUSION OF ROSA DAMASCENA MILL. POWDER IN TO COOKIES: NUTRITIONAL, ANTIOXIDANT AND QUALITY CHARACTERISTICS

GÜL H., TEKELİ S. G.

2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences", Prague, Czech Republic, 18 - 20 April 2019, pp.36

2019

2019

THE EFFECTS OF GRAPE SEED FLOUR AND GLUCOSE OXIDASE SUPPLEMENTATION ON THE SOME QUALITY ATTRIBUTES OF BREAD

GÜL H., Nayır N.

2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences, Prague, Czech Republic, 18 - 20 April 2019, pp.38 Sustainable Development

2019

2019

UTILISATION OF FIG SEED FLOUR IN COOKIE PRODUCTION

GÜL H., Ulutürk Ş.

2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences", Prague, Czech Republic, 18 - 20 April 2019, pp.33 Sustainable Development

2019

2019

Effects of Fig Seed Flour on Some Quality Parameters of Cookies

GÜL H., Ulutürk Ş.

2. International Conference on Agriculture, Forestry Life Sciences, 18 - 20 April 2019, pp.228-233 Sustainable Development

2019

2019

Effects Of Enzyme-Resistant Starch Obtained From Rice Starch By Various Methods On The Rheological Properties Of Bread Dough

DEMİREKİN A., GÜL H.

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.302-311

2019

2019

The Influence of Enzyme-Resistant Starch on Physical and Texturel Properties of Bread

DEMİREKİN A., GÜL H.

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.1344-1353

2019

2019

Effects of Farm and Green (Buckwheat, Vetch) Manure Treatments on Bread Wheat Flour and Dough Quality

ACUN S., GÜL H., Kara B.

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), Trabzon, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.1661-1666

2018

2018

Improvement of Quality Characteristics of Gluten-Free Cookies with the Addition of Xanthan Gum

GÜL H., HAYIT F., Acun S., Tekeli S. G.

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture", Bucharest, Romania, 7 - 09 June 2018, pp.98

2018

2018

Evaluation of Nutritional, Physical, Textural and Sensorial Properties of Gluten Free Cookies Supplemented with Dried Rosa Damascena mill. Petals

GÜL H., Tekeli S. G.

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture", Bucharest, Romania, 7 - 09 June 2018, pp.96

2018

2018

A Study on Some Quality Attributes of Turkish Flat Bread (Bazlama) Supplemented with Pekmez (Beet Molasses).

Acun S., GÜL H., Seyrekoğlu F.

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.330

2018

2018

Glutensiz Ürünlerde Gıda Güvenliği ile İlgili Sorunlar

GÜL H., DIZLEK H., HAYIT F.

6. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.105 Sustainable Development

2018

2018

Traditional Production Method and Basic Characteristics of Dried Bread “Peksimet”

GÜL H., Acun S., Türedi D., Akbaş E., Cankel S. S.

The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Kyrenia, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2018, pp.239

2018

2018

Evaluation of Whole Wheat Flour Phyllio (Yufka) Flakes With Poppy, Chia, Quinoa and Flax Seeds

GÜL H., Acun S., Tan H., Hayta M., Tekeli S. G.

The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Kyrenia, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2018, pp.58 Sustainable Development

2018

2018

Utilisation of Potato Flour for Tarhana Chips Production

GÜL H., Acun S., HAYIT F., Timo A.

The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Kyrenia, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2018, pp.56

2018

2018

Grape Pomace as an Ingredient to Enhance the Nutritional and Functional Properties of Gluten-Free Cookies

GÜL H., HAYIT F., ACUN S.

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.83

2018

2018

Optimization of Gluten Free Cookie Flour by Using Response Surface Methodology

Hayıt F., GÜL H.

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.81

2018

2018

Influence of Frozen Storage On Physical and Sensorial Properties of Partially-Baked Gluten-Free Bread.

Hayıt F., GÜL H.

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.82

2018

2018

Fig Seed Flour in Gluten-Free Cookies.

GÜL H., Ulutürk Ş.

International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.29 Sustainable Development

2018

2018

Quality of Gluten Free Cookies Supplemented with Red Beet Flour.

GÜL H., Cin B., Hayıt F., Acun S.

International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.35

2018

2018

Impact of Frozen Storage on Textural Properties of Partially-Baked Gluten-Free Bread

GÜL H., Hayıt F.

International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.34

2017

2017

Analysis of Bread Pore Structure By Using Matlab Program In Web Environment.

HAYIT T., HAYIT F., GÜL H., ERGÜN U.

International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 16 - 18 November 2017

2017

2017

Effect of Tiller and Cob Removal of Sweet Corn on Fresh/Baby Corn Yield and Some Characteristics

KARA B., GÜL H., DİZLEK H.

VIII International Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, Bosnia And Herzegovina, 5 - 08 October 2017, pp.819

2017

2017

The Effects of Inulin Addition on Physical and Textural Properties of Gluten Free Cookies

HAYIT F., GÜL H., DİZLEK H.

VIII International Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, 5 - 08 October 2017

2017

2017

Bakery Products Consumption and Consumers’ Awareness in Urban Areas of Isparta City, Turkey

GÜL H., KART F. M. , GÜL M., AKPINAR M. G.

International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, BÜKREŞ, Romania, 8 - 10 June 2017, pp.26

2017

2017

Effects of rosehip seed flour on the rheological properties of bread dough

GÜL H., Şen H.

International Conference ”Agriculture for life, Life for Agriculture”, Romania, 8 - 10 June 2017, pp.119 Sustainable Development

2017

2017

The Influence of Rosehip Seed Fşour on Bread Quality

GÜL H., Şen H.

International Conference ”Agriculture for life, Life for Agriculture”, Romania, 8 - 10 June 2017, pp.120 Sustainable Development

2017

2017

Physicochemical and Rheological Properties of Wheat Flours Produced in Lake District of Turkey.

GÜL H., ACUN S., GÜL M., KARA B., TÜRK ASLAN S., öZTÜRK A.

nternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, 15 - 17 May 2017, pp.123

2017

2017

Influence of Grape Pomace Powder on Rheological Characteristics of Wheat Flour Dough

GÜL H., GÜL M., ACUN S., TÜRK ASLAN S., NAYIR N., ŞEN H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.25

2017

2017

Bread Quality of Some Bread Wheat Samples Produced in Lake District of Turkey.

GÜL H., ACUN S., GÜL M., KARA B., TÜRK ASLAN S., ÖZTÜRK A.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, 15 - 17 May 2017, pp.46

2017

2017

Optimization of Gluten-Free Bread Formulation by using Response Surface Methodology.

GÜL H., HAYIT F.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15 - 17 May 2017

2017

2017

Textural Properties in Gluten Free ”Bazlama”: Traditional Turkish Bread

HAYIT F., Gül H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.222

2017

2017

Impact of Quinoa on the Quality and Sensorial Properties of Gluten-Free Breads

HAYIT F., Gül H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.1231

2017

2017

Usage of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) in Bakery Products

DİZLEK H., ACUN S., Giritlioğlu E., Gül H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.104

2017

2017

Basic Properties and Production Method of Soufflé Cake

DİZLEK H., ÇINAR B., GÜL H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.103

2017

2017

Noodle Quality of Different Durum Wheat Varieties.

GÜL H., Öztürk A.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, 15 - 17 May 2017

2017

2017

Characterisation of the Textural and Sensory Properties of Ice Cream Cones

ŞİMŞEK B., GÜL H., HAYIT F., UĞUR B.

International Conference on agriculture forest food sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.1232

2016

2016

Effects of chickpea yeast on physical textural and sensory properties of breads

GÜL H., HAYIT F., Açar C., Kurt N.

8th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-16), Dubai, United Arab Emirates, 30 - 31 December 2016

2016

2016

Isparta İlinde Tüketicilerin Bisküvi Ürünleri Tüketimi ve Tercihleri

GÜL H., ÖZMEN C., AK METİN S., GÜL M.

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2016, vol.3, pp.1903-1912

2016

2016

Bisküvi Ürünleri Tüketim Araştırması Isparta İli Örneği

GÜL H., ÖZMEN C., AK METİN S., GÜL M.

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2016, pp.1903-1912

2016

2016

Flat Bread with Quinoa for Coeliac Patients

GÜL H., TEKELİ S. G. , ALTINAY B., AYDIN D., HAYIT F.

15th International Cereal and Bread Congress, 18 - 21 April 2016

2015

2015

The antioxidant properties of oat_based breakfast cereals

Acun S., GÜL H.

2nd International Congress on Food Technology, İzmir, Turkey, 05 November 2015 - 07 November 2014, pp.111

2015

2015

İyonize radyasyon Enerjisinin Tahıl Ürünlerinde Kullanımı

YELİZCAN T., GÜL H.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.263

2015

2015

Dünya Makarna Sektörü ve Türkiye Makarna Sektörünün Gelişimi

KARLI B., GÜL M., GÜL H., BEKİR SITKI Ş.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.177

2015

2015

Isparta Ev Ekmeğinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

GÜL H., HAYIT F., ACUN S.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.176

2015

2015

Türkiye Ekonomisinde Gıda Sanayinin Önemi ve Gelişimi

KARLI B., GÜL H., GÜL M.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresİ, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.175

2015

2015

Türkiye Un Sektörünün gelişimi ve Kısıtlar

GÜL H., KARLI B., GÜL M., BEKİR SITKI Ş.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.681

2015

2015

Makarnanın Kurutulmasında Mikrodalga ve Konveksiyonel Kurutma Yöntemlerinin Kullanımı

HAYIT F., Gül H.

Pamukkale Gıda Sempozyumu III "Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar", Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.123-124

2014

2014

The microbial quality of our traditional taste "phyllo"

GÜL H., Acun S., Hayıt Karakaş F.

2nd International Congress on Food Technolog, İzmir, Turkey, 5 - 07 November 2014, pp.210

2014

2014

The Effect of Transglutaminase on Some properties of Bread

HAYIT F., GÜL H.

25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.193

2014

2014

Geleneksel Mısır Ekmeğinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Beyaz Ekmek ile Karşılaştırılması

GÜL H., Acun S., HAYIT F.

IV. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2014, pp.694-697

2013

2013

A Traditional Taste: Cherkes Bastısı

GÜL H., Acun S., Çoşkun G.

2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Ohrid- Struga, Macedonia, 24 - 26 October 2013, pp.545

2013

2013

Hasuda

Acun S., GÜL H.

2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Ohrid- Struga, Macedonia, 24 - 26 October 2013, pp.637-937

2013

2013

Malay

Acun S., Döngelli S., GÜL H.

2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Ohrid- Struga, Macedonia, 24 - 26 October 2013, pp.267

2013

2013

Combining Different Cultures Taste: Sembusek

Acun S., GÜL H.

2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Ohrid- Struga, Macedonia, 24 - 26 October 2013, pp.268

2013

2013

Höşmerim

GÜL H., Acun S., Köyden H.

İç Anadolu Bölgesi, 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Turkey, 2 - 04 October 2013, vol.II, pp.322-325

2013

2013

Effect of Organic Fertilizers on Physicochemical and Rheological Properties of Bread Wheats

GÜL H., Kara B., DIZLEK H., Güven A., Sinan D., Altıntaş N.

2013 IFT Annual Meeting, Chicago Illinois, United States Of America, 13 - 16 July 2013

2012

2012

Bisküvi Üretiminde Nar Çekirdeğinin Kullanılabilme Olanakları

GÜL H., Türkmen B., Yerli G. A. , Acun S.

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Turkey, 10 - 12 October 2012, pp.73

2012

2012

Buğday Ruşeyminin Bisküvi Kalitesi Üzerine Etkisi

GÜL H., Bıçakcı S., Acun S.

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Turkey, 10 - 12 October 2012, pp.80

2012

2012

Uyuyan Güzel Burdur'un "Hamursuz"u

GÜL H., Acun S.

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.856-857

2012

2012

Günümüze değişmeden gelen bir lezzet: "Peksimet".

Acun S., GÜL H.

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.687-689

2011

2011

High Fiber Bread Consumption and Consumers' Awareness: A Case Study from Isparta

GÜL M., GÜL H.

International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.1

2011

2011

Effects of white cabbage powder on cookie quality

GÜL H., YANIK A., Acun S.

International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry,NAFI 2011, İzmir, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.174

2011

2011

Some Functional Properties of Grape Seed and its Effect on the Quality of Cookies

Acun S., GÜL H.

International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry,NAFI 2011, İzmir, Turkey, 26 - 29 May 2011, vol.II, pp.672 Sustainable Development

2010

2010

The Effects of Organic Agricultural Practices on Bread Quality

GÜL H., KARA B., Dizlek H.

1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2010, pp.374 Sustainable Development

2010

2010

Effects of Organic Agricultural Practices on Physical and Technological Characteristics of Some Bread Wheat Cultivars

Dizlek H., KARA B., GÜL H.

1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2010, pp.373 Sustainable Development

2010

2010

Some Tariditional Bakery Products Special to Lakes Region

GÜL H., Başyiğit Kılıç G., Acun S.

1. International Symposium on"Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.496-498

2010

2010

Rose Dessert with Rose Delight, Rose Jam and Rose Leaves

GÜL H., Acun S., Bıçakcı S.

1. International Symposium on"Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.802-803

2010

2010

"Bollos to"Boyoz" from Past to Present

Acun S., GÜL H., Dizlek H.

1. International Symposium on"Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.493-495

2010

2010

The Awakeining’s Taste of Sleeping Beauty Burdur

Başyiğit Kılıç G., GÜL H., Altıparmak P.

1. International Symposium on"Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.964-956

2009

2009

Yüzey Aktif Maddelerin Kek Nitelikleri Üzerine Etkileri

Dizlek H., GÜL H.

6. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.315-321

2009

2009

Usage of Oxidative Enzymes Instead of Chemical Oxidants in Bread Making

GÜL H., Dizlek H.

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.343-349

2009

2009

Süne Emgili Tane Oranının Buğdayların Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri

Dizlek H., Özer M. S. , GÜL H.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 19 - 22 October 2009, pp.437-440

2009

2009

Buğdayda Geç Dönemde Azot Uygulamasının Tanelerin Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Dizlek H., GÜL H., KARA B.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 19 - 22 October 2009, vol.II, pp.450-454

2009

2009

Arapaşı Çorbasının Üretim Yöntemi

Acun S., GÜL H., Dizlek H.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.528-531

2009

2009

Yuvalama

Dizlek H., Özer M. S. , GÜL H.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.524-527

2009

2009

Isparta Yöresine Özgü "İslamköy Ekmeğinin" Geleneksel Üretim Yöntemi

GÜL H., Özçelik S., Acun S.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyum, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.306-309

2009

2009

Hatay Yöresine Özgü Geleneksel Tandır Ekmeğinin Üretim Yöntemi

Dizlek H., GÜL H., Özer M. S.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.62-65

2009

2009

Künefe

Dizlek H., GÜL H., Özer M. S.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.520-523

2009

2009

Boşnak Yemek Kültürü

GÜL H., GÜL M., DİZLEK H.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.38-41

2008

2008

Ekmek Üretiminde Kepek Kullanılmasının Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

GÜL H., Dizlek H.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.383-386

2008

2008

Kepekli Ekmek Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar

GÜL H., Dizlek H.

Türkiye 10. Gıda Kongres, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.379-382

2008

2008

Pentozanların Oksidatif Jelatinizasyonu

GÜL H., Dizlek H.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.375-378

2008

2008

Keklerin Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler

Dizlek H., Özer M. S. , GÜL H.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.371-374

2008

2008

Tahıl Silolarında Bulunan Başlıca Ekipmanlar

Dizlek H., GÜL H., Kılıçdağı R.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.387-390

2008

2008

Determination of Amylase Activity in Insect Eurygaster Integriceps Damaged Wheat

DİZLEK H., ÖZER M. S. , Gül H.

Bosphorus 2008 ICC International Conference, 24 - 26 April 2008, vol.1, pp.164

2008

2008

Chemical, Physical and Baking Properties of Corn Bran Compared With Wheat Bran

GÜL H., Özer M. S. , Dizlek H., Özçelik S.

Bosphorus 2008 ICC International Conference, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2008, pp.139

2008

2008

The Effects of Batter Temperature and Baking Norms on the Sponge Cake Volume

Dizlek H., Özer M. S. , GÜL H., Altan A.

Bosphorus 2008 ICC International Conference, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2008, pp.142

2006

2006

Mısır Kepeğinin Bileşimi ve Ekmek Üretiminde Kullanılabilme Olanakları

GÜL H., Özer M. S. , Dizlek H., Altan A.

Hububat 2006 Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 08 September 2006, pp.65-72

2006

2006

The Inetarction of wheat gluten proteins

DİZLEK H., ÖZER M. S. , Altan A., GÜL H.

Hububat ürünleri Teknolojisi Kongresi, Turkey, 7 - 08 September 2006, pp.280-286

Books & Book Chapters

2022

2022

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Gül H. (Editor), Hayıt F. (Editor)

İKSAD International Publishing House , Ankara, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Pseudocereals and their uses in development of innovative cereal products

Acun S., Gül H., Ulutürk Ş.

in: NEW APPROACHES IN FOOD ENGINEERING, Prof. Dr. Hülya GÜL,Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hayıt, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.125-171, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Production Technology of Noodles

Yazıcı G. N. , Gül H., Özer M. S.

in: Cereal Science and Technology, Hamit Köksel,Oğuz Acar,Buket Çetiner,Filiz Köksel, Editor, Sidas Medya Ltd. Şti., İzmir, pp.409-425, 2021

2021

2021

Bread Enrichment with Opuntia spp. Derivatives

Gül H.

in: Opuntia spp.: Chemistry, Bioactivity and Industrial Applications, Ramadan Mohamed Fawzy,Mousa Ayoub Tamer E.,Rohn Sascha, Editor, Springer, London/Berlin , Fribourg, pp.1000-1020, 2021

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences (JAFEAS)Sustainable Development

Editor

2020 - Continues

2020 - Continues

Ziraat Fakültesi Dergisi

Editor

Scientific Refereeing

May 2022

May 2022

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY

Journal Indexed in SCI-E

April 2022

April 2022

AKADEMİK GIDA

National Scientific Refreed Journal

March 2022

March 2022

TJNS - Turkish Journal of Nature and Science

Other Indexed Journal

March 2022

March 2022

AKADEMİK GIDA

National Scientific Refreed Journal

March 2022

March 2022

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Other Indexed Journal

February 2022

February 2022

12. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi

Conference Paper (Abstract)

February 2022

February 2022

12. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi

Conference Paper (Abstract)

January 2022

January 2022

Akademik Gıda

Other Indexed Journal

August 2021

August 2021

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2021

August 2021

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION

SCI Journal

July 2021

July 2021

JOURNAL OF CEREAL SCIENCE

SCI Journal

July 2021

July 2021

Electronic letters on Science and Engineering

Other Indexed Journal

June 2021

June 2021

GIDA VE YEM BİLİMİ-TEKNOLOJİSİ DERGİSİ

Other Indexed Journal

June 2021

June 2021

Akademik Gıda

Other Indexed Journal

June 2021

June 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP MSc, Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey

May 2021

May 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP MSc, Akdeniz University, Turkey

April 2021

April 2021

Akademik Gıda

Other Indexed Journal

April 2021

April 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP MSc, Akdeniz University, Turkey

March 2021

March 2021

INTERNATIONAL JOURNAL OF GASTRONOMY AND FOOD SCIENCE

SCI Journal

March 2021

March 2021

Gıda Dergisi

Other Indexed Journal

March 2021

March 2021

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

Akademik Gıda

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

Akademik Gıda Dergisi

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

GIDA VE YEM BİLİMİ-TEKNOLOJİSİ Dergisi

Other Indexed Journal

April 2020

April 2020

Gıda Dergisi

Other Indexed Journal

September 2019

September 2019

ACADEMIC FOOD JOURNAL

Other Indexed Journal

September 2019

September 2019

International Journal of Food Science and Technology (Manuscript ID IJFST-2019-28085)--Eylül 2019

SCI Journal

July 2019

July 2019

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

Other Indexed Journal

July 2019

July 2019

Gıda Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences

Other Indexed Journal

May 2019

May 2019

Gıda Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2019

March 2019

Journal of Food Processing and Preservation

SCI Journal

March 2019

March 2019

Gıda Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2019

February 2019

Journal of Food Processing and Preservation

SCI Journal

January 2019

January 2019

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)

Other Indexed Journal

January 2019

January 2019

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)

National Scientific Refreed Journal

December 2018

December 2018

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY

SCI Journal

December 2018

December 2018

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

International Journal of Food Science and Technology

SCI Journal

November 2018

November 2018

International Journal of Food Science and Technology

SCI Journal

November 2018

November 2018

THE JOURNAL OF FOOD

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

Food and Health

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

food measurement and characterisation

SCI Journal

July 2018

July 2018

CyTA_Journal of Food

SCI Journal

June 2018

June 2018

ACADEMIC FOOD JOURNAL

Other Indexed Journal

May 2018

May 2018

ACADEMIC FOOD JOURNAL

Other Indexed Journal

May 2018

May 2018

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG

Other Indexed Journal

May 2018

May 2018

TUBITAK Project

April 2018

April 2018

Quality Assurance and Safety of Crops & Foods

SCI Journal

April 2018

April 2018

ACADEMIC FOOD JOURNAL

Other Indexed Journal

April 2018

April 2018

TUBITAK Project

March 2018

March 2018

Journal of the Science of Food and Agriculture

SCI Journal

March 2018

March 2018

GRASASYACEITES

SCI Journal

March 2018

March 2018

Current Nutrition & Food Science

SCI Journal

March 2018

March 2018

Gıda Dergisi

Other Indexed Journal

February 2018

February 2018

TUBITAK Project

January 2018

January 2018

Quality Assurance and Safety of Crops & Foods

SCI Journal

January 2018

January 2018

International Journal of Food Engineering

SCI Journal

January 2018

January 2018

ACADEMIC FOOD JOURNAL

National Scientific Refreed Journal

January 2018

January 2018

TUBITAK Project

November 2017

November 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

October 2017

October 2017

Journal of Food Measurement and Characterization

SCI Journal

September 2017

September 2017

International Journal of Food Engineering

SCI Journal

September 2017

September 2017

Gıda Dergisi

Other Indexed Journal

August 2017

August 2017

Journal of Food Measurement and Characterization

SCI Journal

July 2017

July 2017

Journal of Cereal Science

SCI Journal

July 2017

July 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

June 2017

June 2017

Journal of Food Measurement and Characterization

SCI Journal

May 2017

May 2017

Journal of Food Measurement and Characterization

SCI Journal

April 2017

April 2017

Cereal Chemistry

SCI Journal

March 2017

March 2017

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Meyve Bilimi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Meyve Bilimi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Meyve Bilimi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Meyve Bilimi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

CYTA_Journal of Food

SCI Journal

Awards

November 2019

November 2019

Asımın Nesli Genç Araştırmacı Ödülü (Fen Bilimleri Temel Alanında en iyi sözel Bildiri dalında)

International Young Researchers Student Congress.

June 2018

June 2018

Best Poster Award

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania

June 2017

June 2017

Best Poster Award

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania

April 2009

April 2009

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK

January 2005

January 2005

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAKCongress and Symposium Activities

21 March 2022 - 22 March 2022

21 March 2022 - 22 March 2022

12. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi

Moderator

Bursa-Turkey

21 August 2021 - 22 August 2021

21 August 2021 - 22 August 2021

1. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS

Attendee

İstanbul-Turkey

21 August 2021 - 22 August 2021

21 August 2021 - 22 August 2021

Puan 1. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences" (ICAFLS 2019)Sustainable Development

Attendee

Praha-Czech Republic

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Tekstür Analizleri Uygulama Eğitimi Program

Attendee

Isparta-Turkey

01 June 2018 - 01 June 2018

01 June 2018 - 01 June 2018

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture"

Attendee

Bucuresti-Romania

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018)Sustainable Development

Attendee

İzmir-Turkey

01 June 2017 - 01 June 2017

01 June 2017 - 01 June 2017

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture"

Attendee

Bucuresti-Romania

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey)Sustainable Development

Attendee

Nevşehir-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

8th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-16)

Attendee

Dubai-United Arab Emirates

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Isparta-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

15th International Cereal and Bread Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi,

Attendee

Nevşehir-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Attendee

Konya-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry,NAFİ 2011

Attendee

İzmir-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

1st International Congress on Food Technology

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2009 - 01 November 2009

01 November 2009 - 01 November 2009

6. Gıda Mühendisliği Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics

Attendee

Isparta-Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Attendee

Van-Turkey

01 April 2008 - 01 April 2008

01 April 2008 - 01 April 2008

Bosphorus 2008 ICC International Conference

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2006 - 01 September 2006

01 September 2006 - 01 September 2006

Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi

Attendee

Gaziantep-Turkey

Scholarships

2009 - Continues

2009 - Continues

2223 YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI BURSU

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 185

h-index (WOS): 6

Jury Memberships

September-2022

September 2022

Doctorate

Doctorate - Pamukkale Üniversitesi

June-2022

June 2022

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Süleyman Demirel Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Süleyman Demirel Üniversitesi

June-2022

June 2022

Post Graduate

Post Graduate - Süleyman Demirel Üniversitesi

February-2022

February 2022

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

January-2022

January 2022

Post Graduate

Post Graduate - Süleyman Demirel Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Süleyman Demirel Üniversitesi

August-2021

August 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Pamukkale Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Süleyman Demirel Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

February-2021

February 2021

Doctorate

Doctorate - Süleyman Demirel Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Akdeniz Üniversitesi

January-2021

January 2021

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Akdeniz Üniversitesi

January-2021

January 2021

Post Graduate

Post Graduate - Süleyman Demirel Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctorate

Doctorate - Akdeniz Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Akdeniz Üniversitesi

December-2020

December 2020

Post Graduate

Post Graduate - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

December-2020

December 2020

Post Graduate

Post Graduate - Süleyman Demirel Üniversitesi

September-2020

September 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Suleyman Demirel University

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Böl.

May-2019

May 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Sınav Jürisi - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Böl.

May-2019

May 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

July-2018

July 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Böl.

July-2018

July 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

December-2017

December 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Necmettin Erbakan Üniversitesi

November-2017

November 2017

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Sınavı - Pamukkale Üniversitesi

October-2017

October 2017

Competition

SDÜ Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. Gıda Kulübü en iyi kek yarışması - SDÜ Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. Gıda Kulübü en iyi kek yarışması

October-2017

October 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

May-2017

May 2017

Competition

Lisans Bitirme Tezi poster yarışması - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü Lisans bitirme tezi poster yarışması

September-2016

September 2016

Doctorate

Doktora Tez Savunma sınavı - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

July-2016

July 2016

Post Graduate

Tez savunma sınavı yüksek lisans - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

November-2015

November 2015

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Sınavı - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Böl.

November-2015

November 2015

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Sınavı - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Böl.

October-2014

October 2014

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Sınavı - Pamukkale Üniv. Gıda Müh. Böl.

September-2014

September 2014

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Pamukkale Üniv. Gıda Müh. Böl.

June-2014

June 2014

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

June-2014

June 2014

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Pamukkale Üniversitesi , Gıda Mühendisliği Bölümü

June-2014

June 2014

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Sınavı - Pamukkale Üniv. Gıda Müh. Böl.

May-2013

May 2013

Competition

ISPATEK-2013 Proje Pazarı proje değerlendirme komisyonu - SDÜ ve BAKA işbirliğiyle düzenlenen ISPATEK-2013 Proje Pazarı proje değerlendirme komisyonu

May-2009

May 2009

Competition

Milli Eğitim Bakanlığı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Akdeniz Bölgesi Proje Değerlendirme Komisyonu - Milli Eğitim Bakanlığı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Akdeniz Bölgesi Proje Değerlendirme Komisyonu

May-2009

May 2009

Competition

Milli Eğitim Bakanlığı Proje Tabanlı Beceri Yarışması - Milli Eğitim Bakanlığı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Isparta ili proje Değerlendirme Komisyonu