Prof.Dr.

Hülya GÜL


Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2000 - 2007

2000 - 2007

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Türkiye

1991 - 1996

1991 - 1996

Lisans

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

GÜL, H., 2007. Mısır ve Buğday Kepeğinin Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Çukurova Ünüversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 232 s., Adana.

Çukurova Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Gıda Mühendisliği

2000

2000

Yüksek Lisans

GÜL, H., 2000. Isparta Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi, Bazı Biyokimyasal ve Fizyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Ekmek Yapımında Kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 65 s., Isparta.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Gıda Mühendisliği

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hububat Teknolojisi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2014 - 2020

2014 - 2020

Doç.Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2008 - 2014

2008 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2007 - 2008

2007 - 2008

Araştırma Görevlisi Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2000 - 2007

2000 - 2007

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Gıda Mühendisliği Bölümü

1997 - 2000

1997 - 2000

Araştırma Görevlisi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2010 - 2011

2010 - 2011

Bölüm Başkan Yardımcısı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Mezuniyet Tez Çalışması II

Lisans

Lisans

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Lisans

Lisans

Özel Tahıl Ürünleri Teknolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kakao ve Çikolata Teknolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deneysel Ekmekcilik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bisküvi Teknolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tahıl Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrol

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kahvaltılık Tahıllar Teknolojisi

Lisans

Lisans

Uluslararası Tarım ve Gıda İdari Kurumları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi

Lisans

Lisans

Tahıl teknolojisi

Lisans

Lisans

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Lisans

Lisans

Tahıl İşleme Teknolojisi

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Effects of Chickpea-Based Leavening Extract on Physical, Textural and Sensory Properties of White Wheat Bread

GÜL H. , Hayit F., Açar C., Kurt N., Dizlek H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, cilt.14, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

EFFECT OF HEAT STABILIZED WHEAT GERM ON SOME PROPERTIES OF COOKIES

GÜL H. , HAYIT F., Bicakci S., Acun S.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, sa.2, ss.1145-1151, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

CONSUMER ACCEPTABILITY OF BREAD PRODUCED FROM BY-PRODUCTS OF WINE INDUSTRY

GÜL H. , Gul M. , Turk-Asian S., Acun S., NAYIR N., ŞEN H.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, sa.11, ss.6924-6931, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Effects of pomegranate seed flour on dough rheology and bread quality

GÜL H. , SEN H.

CYTA-JOURNAL OF FOOD, cilt.15, sa.4, ss.622-628, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Effects of grape pomace and grape seed flours on cookie quality

Acun S., GÜL H.

QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, cilt.6, sa.1, ss.81-88, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Antioxidant activity, total phenolics and some chemical properties of Okuzgozu and Narince grape pomace and grape seed flours

GÜL H. , ACUN S., SEN H., NAYIR N., TURK S.

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.11, sa.2, ss.28-34, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Effects of white cabbage powder on cookie quality

GÜL H. , YANIK A., Acun S.

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.11, sa.1, ss.68-72, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Effects of different sowing dates on protein, sugar and dry matter of sweet corn

Kara B. , atar B. , GÜL H.

RESEARCH ON CROPS, cilt.13, sa.2, ss.493-497, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

IMPROVEMENT OF THE WHEAT AND CORN BRAN BREAD QUALITY BY USING GLUCOSE OXIDASE AND HEXOSE OXIDASE

GÜL H. , ÖZER M. S. , Dizlek H.

JOURNAL OF FOOD QUALITY, cilt.32, sa.2, ss.209-223, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Evaluation of agronomical and biochemical characteristics of new lines of Triticum durum Desf. in Turkey

DOGAN R., Türk M. , Gul H.

BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, cilt.35, sa.1, ss.71-76, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Sourdough bread production with lactobacilli and S-cerevisiae isolated from sourdoughs

Gul H. , OZCELIK S., SAGDIC O., CERTEL M.

PROCESS BIOCHEMISTRY, cilt.40, sa.2, ss.691-697, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Viability of Escherichia coli O157 : H7 during the fermentation of tarhana produced with different spices

SAGDIC O., SOYYIGIT H., OZCELIK S., Gul H.

ANNALS OF MICROBIOLOGY, cilt.55, sa.2, ss.97-100, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Türkiye’nin Göller Bölgesi’nde Yetiştirilen Buğday Çeşitlerinin Bazı Kalite Özellikleri

Gül H. , Kara B., Acun S., Öztürk A., Türk Aslan S.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.586-595, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

The effects of grape seed flour and glucose oxidase supplementation on the some quality attributes of bread

Gül H. , Ödeş N.

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, cilt.4, sa.1, ss.14-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Kenevirin Önemi ve Unlu Mamullerde Kullanımı

Hayıt F., Gül H.

Electronic Letters on Science and Engineering, cilt.16, sa.1, ss.17-25, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Improvement of the rheological properties of wheat flour doughs containing various concentrations of grape seed flour by using glucose oxidase

GÜL H. , Ödeş N.

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, cilt.3, sa.2, ss.311-319, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Effect of Quinoa Flour and Part-Baking Frozen Process on Gluten Free Bread Quality

Hayıt F., Gül H.

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi (The Black Sea Journal of Sciences), cilt.9, sa.2, ss.406-427, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Inclusion of Rosa damascena Mill. powder into cookies: nutritional, antioxidant and quality characteristics

GÜL H. , TEKELİ S. G.

International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, cilt.3, sa.2, ss.301-306, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Effects of fig seed flour on some quality parameters of cookies

GÜL H. , Ulutürk Ş.

International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, cilt.3, sa.2, ss.219-224, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Glutensiz Bisküvi Unu Formülasyonunun Yanıt Yüzey Yöntemi Kullanılarak Optimizasyonu

Hayıt F., GÜL H.

AKADEMİK GIDA, cilt.17, sa.2, ss.185-192, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

EVALUATION OF NUTRITIONAL, PHYSICAL, TEXTURAL AND SENSORIAL PROPERTIES OF GLUTEN FREE COOKIES SUPPLEMENTED WITH DRIED Rosa damascena Mill. PETALS

GÜL H. , TEKELİ S. G.

Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, cilt.XXII, ss.221-228, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Improvement of Quality Characteristics of Gluten-Free Cookies with the Addition of Xanthan Gum

GÜL H. , HAYIT F., ACUN S., TEKELİ S. G.

“Agriculture for Life, Life for Agriculture” Conference Proceedings, cilt.1, sa.1, ss.529-535, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Effect of removing tiller and second cop on fresh/baby corn yield and some characteristics in sweet corn

KARA B. , GÜL H. , Dizlek H.

Mediterranean Agricultural Sciences, cilt.31, sa.2, ss.137-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Tam karabuğday unu ve transglutaminaz ilavesinin kısmi pişirilerek dondurulmuş ekşi mayalı ekmeklerin fiziksel ve tekstürel özellikleri üzerine etkisi

HAYIT F., GÜL H.

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.30, sa.2, ss.113-119, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Çölyak ve Çölyak Hastaları İçin Üretilen Ekmeklerin Kalite Özellikleri

HAYIT F., GÜL H.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.163-169, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

EFFECTS OF ROSEHIP SEED FLOUR ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BREAD DOUGH

GÜL H. , ŞEN H.

Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, ss.330-335, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

THE INFLUENCE OF ROSEHIP SEED FLOUR ON BREAD QUALITY

GÜL H. , ŞEN H.

Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies,, ss.336-342, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

BAKERY PRODUCTS CONSUMPTION AND CONSUMERS' AWARENESS IN URBAN AREAS OF ISPARTA CITY, TURKEY

GÜL H. , KART F. M. , Gul M. , AKPINAR M. G.

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, cilt.17, sa.2, ss.137-145, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Enzime Dirençli Nişasta ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

DEMİREKİN A., GÜL H.

Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, cilt.30, sa.2, ss.71-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Isparta İlindeki Geleneksel ve Serbest Tip Ekmek Üreten Fırınların Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

GÜL H. , GÜL M. , BEKİR SITKI Ş., ACUN S., HAYIT F.

SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.11-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Tarım işletmelerinde buğday tohumu kullanımı ve sorunları Burdur ve Isparta illeri örneği

GÜL H. , Gül M. , ACUN S., TÜRK ASLAN S., Öztürk A., Kara B. , et al.

Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, sa.9, ss.732-741, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Karabuğdayın Sağlık Açısından Önemi ve Unlu Mamüllerde Kullanımı

HAYIT F., GÜL H.

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.123-131, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The most Frequently Encountered Problems in Grain Storage and Solution Offers

Dizlek H., GÜL H. , Kılıçdağı R.

Miller, cilt.8, sa.61, ss.50-55, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Ekmeklerin niteliklerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca ölçütler II

DİZLEK H., GÜL H.

Değirmenci Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.50-52, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Farklı Kükürt Dozlarının Ekmeklik ve Makarnalık Buğdayların Nitelikleri Üzerine Etkileri

Dizlek H., Özer M. S. , GÜL H.

Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, cilt.13, ss.19-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Alternatif Gübrelerin Farklı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tane Verimi Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerine Etkileri

KARA B. , GÜL H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.88-97, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Göller Bölgesi'nde Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Fiziksel Özellikleri

GÜL H. , Acun S., Türk Aslan S., Öztürk A., KARA B.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.21-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Karabuğday'ın (Fagopyrum Esculentum Moench) Bileşimi ve Gıda Sanayiinde Kullanım Olanakları

Dizlek H., Özer M. S. , İnanç E., GÜL H.

Gıda Dergisi, cilt.34, sa.5, ss.317-324, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Kabartma Tozları ve Unlu Mamullerde Kullanımları

Dizlek H., GÜL H.

Gıda Dergisi, cilt.34, sa.6, ss.403-410, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Major criteria used in determination bread of the qualifications II

Dizlek H., GÜL H.

Miller, sa.18, ss.50-52, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Pentozanların Kimyasal Bileşimleri ve Yapıları

GÜL H. , Dizlek H.

Gıda dergisi, cilt.34, sa.1, ss.37-42, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Ekmeklerin niteliklerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca ölçütler 1

DİZLEK H., Gül H.

Değirmenci Dergisi,, cilt.16, sa.1, ss.56-57, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Buğdayda Geç Dönemde Azot Uygulamasının Tane Protein ve Unda Bazı Fizikokimyasal Özelliklere Etkisi

KARA B. , Dizlek H., Uysal N. , GÜL H.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.25-32, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Composition of buckwheat Fagopyrum esculentum Mo ench and its possible uses in food industry

DİZLEK H., ÖZER M. S. , GÜL H. , İNANÇ E.

Gıda Dergisi, cilt.34, sa.5, ss.317-324, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Yulafın Bileşimi ve Gıda Sanayinde Kullanım Olanakları

GÜL H. , Dizlek H., Alparslan Ş.

Hasad Gıda Dergisi, cilt.23, sa.274, ss.38-43, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Pentozanların Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerine Etkileri

GÜL H. , DİZLEK H.

Gıda Dergisi, cilt.33, sa.6, ss.291-295, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Tahıl Depolarındaki Hastalık, Zararlılar ve Ürün Kalitesine Etkileri

Dizlek H., GÜL H. , Kaptıkaçtı M. U.

Hasad Gıda Dergisi, cilt.24, sa.280, ss.44-49, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Farklı Düzeylerde Kullanılan L-Askorbik Asidin Buğday Kepekli Ekmeklerin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkiler

Dizlek H., GÜL H.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.2, ss.1-10, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Avrupa Birliği Gıda Tüketim Trendi

Akpınar M. G. , Özkan B., GÜL H.

Dünya Gıda Dergisi, cilt.5, ss.75-79, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Mısır ve Buğday Kepeğinin Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

GÜL H. , Özer M. S.

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.16-26, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Süne Zararlı Buğday Unlarının Ekmeklik Kalitesinin İyileştirilmesi

Dizlek H., GÜL H.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, sa.1, ss.51-58, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Improvement of the bread quality made from sunn pest Eurygaster spp damaged wheat flours

DİZLEK H., GÜL H.

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.21, sa.1, ss.51-58, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

L-Askorbik Asit ve Ekmekçilikteki İşlevleri

Dizlek H., GÜL H.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, sa.1, ss.26-34, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Hububatlarda Mikrobiyal Bulaşma ve Bozulmalar,

GÜL H. , Özçelik S.

Gıda Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.33-39, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Ekmeğin İnsan Beslenmesindeki Yeri ve Önemi

GÜL H. , Özçelik S.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.4, sa.1, ss.78-90, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Spiriluna Platensis’xxin Fonksiyonel Özellikleri ve Unlu Mamullerde Kullanımı

Kanat N., GÜL H.

International Young Researchers Student Congress, 28 - 30 Kasım 2019, ss.269-276

2019

2019

Spiriluna Platensis'in Fonksiyonel Özellikleri Ve Unlu Mamullerde Kullanımı

Kanat N., GÜL H.

International Young Researchers Student Congress, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019

2019

2019

Isparta ve Burdur Bölgesinden Toplanan Buğdayların Ekmeklik Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

GÜL H. , Kara B., Acun S., TÜRK ASLAN S., Öztürk A.

Türkiye 13. Ulusal 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2019

2019

2019

Effects of Fig Seed Flour on Some Quality Parameters of Cookies

GÜL H. , Ulutürk Ş.

2. International Conference on Agriculture, Forestry Life Sciences, 18 - 20 Nisan 2019, ss.228-233

2019

2019

INCLUSION OF ROSA DAMASCENA MILL. POWDER IN TO COOKIES: NUTRITIONAL, ANTIOXIDANT AND QUALITY CHARACTERISTICS

GÜL H. , TEKELİ S. G.

2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences", Prague, Çek Cumhuriyeti, 18 - 20 Nisan 2019, ss.36

2019

2019

IMPROVEMENT OF THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF WHEAT FLOUR DOUGHS CONTAINING VARIOUS CONCENTRATIONS OF GRAPE SEED FLOUR BY USING GLUCOSE OXIDASE

GÜL H. , Nayır N.

2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences", Prague, Çek Cumhuriyeti, 18 - 20 Nisan 2019, ss.37

2019

2019

UTILISATION OF FIG SEED FLOUR IN COOKIE PRODUCTION

GÜL H. , Ulutürk Ş.

2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences", Prague, Çek Cumhuriyeti, 18 - 20 Nisan 2019, ss.33

2019

2019

THE EFFECTS OF GRAPE SEED FLOUR AND GLUCOSE OXIDASE SUPPLEMENTATION ON THE SOME QUALITY ATTRIBUTES OF BREAD

GÜL H. , Nayır N.

2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences, Prague, Çek Cumhuriyeti, 18 - 20 Nisan 2019, ss.38

2019

2019

Effects Of Enzyme-Resistant Starch Obtained From Rice Starch By Various Methods On The Rheological Properties Of Bread Dough

DEMİREKİN A., GÜL H.

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.302-311

2019

2019

The Influence of Enzyme-Resistant Starch on Physical and Texturel Properties of Bread

DEMİREKİN A., GÜL H.

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.1344-1353

2019

2019

Effects of Farm and Green (Buckwheat, Vetch) Manure Treatments on Bread Wheat Flour and Dough Quality

ACUN S., GÜL H. , Kara B.

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2019, ss.1661-1666

2018

2018

Evaluation of Nutritional, Physical, Textural and Sensorial Properties of Gluten Free Cookies Supplemented with Dried Rosa Damascena mill. Petals

GÜL H. , Tekeli S. G.

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture", Bucharest, Romanya, 7 - 09 Haziran 2018, ss.96

2018

2018

Improvement of Quality Characteristics of Gluten-Free Cookies with the Addition of Xanthan Gum

GÜL H. , HAYIT F., Acun S., Tekeli S. G.

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture", Bucharest, Romanya, 7 - 09 Haziran 2018, ss.98

2018

2018

A Study on Some Quality Attributes of Turkish Flat Bread (Bazlama) Supplemented with Pekmez (Beet Molasses).

Acun S., GÜL H. , Seyrekoğlu F.

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.330

2018

2018

Glutensiz Ürünlerde Gıda Güvenliği ile İlgili Sorunlar

GÜL H. , DIZLEK H., HAYIT F.

6. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.105

2018

2018

Utilisation of Potato Flour for Tarhana Chips Production

GÜL H. , Acun S., HAYIT F., Timo A.

The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2018, ss.56

2018

2018

Evaluation of Whole Wheat Flour Phyllio (Yufka) Flakes With Poppy, Chia, Quinoa and Flax Seeds

GÜL H. , Acun S., Tan H., Hayta M., Tekeli S. G.

The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2018, ss.58

2018

2018

Traditional Production Method and Basic Characteristics of Dried Bread “Peksimet”

GÜL H. , Acun S., Türedi D., Akbaş E., Cankel S. S.

The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2018, ss.239

2018

2018

Optimization of Gluten Free Cookie Flour by Using Response Surface Methodology

Hayıt F., GÜL H.

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.81

2018

2018

Grape Pomace as an Ingredient to Enhance the Nutritional and Functional Properties of Gluten-Free Cookies

GÜL H. , HAYIT F., ACUN S.

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.83

2018

2018

Influence of Frozen Storage On Physical and Sensorial Properties of Partially-Baked Gluten-Free Bread.

Hayıt F., GÜL H.

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.82

2018

2018

Impact of Frozen Storage on Textural Properties of Partially-Baked Gluten-Free Bread

GÜL H. , Hayıt F.

International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.34

2018

2018

Fig Seed Flour in Gluten-Free Cookies.

GÜL H. , Ulutürk Ş.

International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.29

2018

2018

Quality of Gluten Free Cookies Supplemented with Red Beet Flour.

GÜL H. , Cin B., Hayıt F., Acun S.

International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.35

2017

2017

Analysis of Bread Pore Structure By Using Matlab Program In Web Environment.

HAYIT T., HAYIT F., GÜL H. , ERGÜN U.

International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 16 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Effect of Tiller and Cob Removal of Sweet Corn on Fresh/Baby Corn Yield and Some Characteristics

KARA B. , GÜL H. , DİZLEK H.

VIII International Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, Bosna-Hersek, 5 - 08 Ekim 2017, ss.819

2017

2017

The Effects of Inulin Addition on Physical and Textural Properties of Gluten Free Cookies

HAYIT F., GÜL H. , DİZLEK H.

VIII International Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, 5 - 08 Ekim 2017

2017

2017

Effects of rosehip seed flour on the rheological properties of bread dough

GÜL H. , Şen H.

International Conference ”Agriculture for life, Life for Agriculture”, Romanya, 8 - 10 Haziran 2017, ss.119

2017

2017

Bakery Products Consumption and Consumers’ Awareness in Urban Areas of Isparta City, Turkey

GÜL H. , KART F. M. , GÜL M. , AKPINAR M. G.

International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, BÜKREŞ, Romanya, 8 - 10 Haziran 2017, ss.26

2017

2017

The Influence of Rosehip Seed Fşour on Bread Quality

GÜL H. , Şen H.

International Conference ”Agriculture for life, Life for Agriculture”, Romanya, 8 - 10 Haziran 2017, ss.120

2017

2017

Bread Quality of Some Bread Wheat Samples Produced in Lake District of Turkey.

GÜL H. , ACUN S., GÜL M. , KARA B. , TÜRK ASLAN S., ÖZTÜRK A.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.46

2017

2017

Influence of Grape Pomace Powder on Rheological Characteristics of Wheat Flour Dough

GÜL H. , GÜL M. , ACUN S., TÜRK ASLAN S., NAYIR N., ŞEN H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.25

2017

2017

Physicochemical and Rheological Properties of Wheat Flours Produced in Lake District of Turkey.

GÜL H. , ACUN S., GÜL M. , KARA B. , TÜRK ASLAN S., öZTÜRK A.

nternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.123

2017

2017

Optimization of Gluten-Free Bread Formulation by using Response Surface Methodology.

GÜL H. , HAYIT F.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15 - 17 Mayıs 2017

2017

2017

Textural Properties in Gluten Free ”Bazlama”: Traditional Turkish Bread

HAYIT F., Gül H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.222

2017

2017

Basic Properties and Production Method of Soufflé Cake

DİZLEK H., ÇINAR B., GÜL H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.103

2017

2017

Usage of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) in Bakery Products

DİZLEK H., ACUN S., Giritlioğlu E., Gül H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.104

2017

2017

Impact of Quinoa on the Quality and Sensorial Properties of Gluten-Free Breads

HAYIT F., Gül H.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.1231

2017

2017

Noodle Quality of Different Durum Wheat Varieties.

GÜL H. , Öztürk A.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, 15 - 17 Mayıs 2017

2017

2017

Characterisation of the Textural and Sensory Properties of Ice Cream Cones

ŞİMŞEK B. , GÜL H. , HAYIT F., UĞUR B.

International Conference on agriculture forest food sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.1232

2016

2016

Effects of chickpea yeast on physical textural and sensory properties of breads

GÜL H. , HAYIT F., Açar C., Kurt N.

8th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-16), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 30 - 31 Aralık 2016

2016

2016

Isparta İlinde Tüketicilerin Bisküvi Ürünleri Tüketimi ve Tercihleri

GÜL H. , ÖZMEN C., AK METİN S., GÜL M.

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2016, cilt.3, ss.1903-1912

2016

2016

Bisküvi Ürünleri Tüketim Araştırması Isparta İli Örneği

GÜL H. , ÖZMEN C., AK METİN S., GÜL M.

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2016, ss.1903-1912

2016

2016

Flat Bread with Quinoa for Coeliac Patients

GÜL H. , TEKELİ S. G. , ALTINAY B., AYDIN D., HAYIT F.

15th International Cereal and Bread Congress, 18 - 21 Nisan 2016

2015

2015

The antioxidant properties of oat_based breakfast cereals

Acun S., GÜL H.

2nd International Congress on Food Technology, İzmir, Türkiye, 05 Kasım 2015 - 07 Kasım 2014, ss.111

2015

2015

İyonize radyasyon Enerjisinin Tahıl Ürünlerinde Kullanımı

YELİZCAN T., GÜL H.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.263

2015

2015

Türkiye Ekonomisinde Gıda Sanayinin Önemi ve Gelişimi

KARLI B. , GÜL H. , GÜL M.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresİ, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.175

2015

2015

Tarım İşletmelerinde Buğday Çeşitlerinin Kullanım Düzeyi Etkileyen faktörler ve Sorunları Burdur ve Isparta İlleri Örneği

GÜL M. , GÜL H. , TÜRK ASLAN S., ACUN S., ÖZTÜRK A., KARA B. , et al.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.601

2015

2015

Isparta Ev Ekmeğinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

GÜL H. , HAYIT F., ACUN S.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.176

2015

2015

Türkiye Un Sektörünün gelişimi ve Kısıtlar

GÜL H. , KARLI B. , GÜL M. , BEKİR SITKI Ş.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.681

2015

2015

Dünya Makarna Sektörü ve Türkiye Makarna Sektörünün Gelişimi

KARLI B. , GÜL M. , GÜL H. , BEKİR SITKI Ş.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.177

2015

2015

Makarnanın Kurutulmasında Mikrodalga ve Konveksiyonel Kurutma Yöntemlerinin Kullanımı

HAYIT F., Gül H.

Pamukkale Gıda Sempozyumu III "Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar", Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.123-124

2014

2014

The microbial quality of our traditional taste "phyllo"

GÜL H. , Acun S., Hayıt Karakaş F.

2nd International Congress on Food Technolog, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2014, ss.210

2014

2014

The Effect of Transglutaminase on Some properties of Bread

HAYIT F., GÜL H.

25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.193

2014

2014

Geleneksel Mısır Ekmeğinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Beyaz Ekmek ile Karşılaştırılması

GÜL H. , Acun S., HAYIT F.

IV. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.694-697

2013

2013

A Traditional Taste: Cherkes Bastısı

GÜL H. , Acun S., Çoşkun G.

2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Ohrid- Struga, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.545

2013

2013

Malay

Acun S., Döngelli S., GÜL H.

2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Ohrid- Struga, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.267

2013

2013

Combining Different Cultures Taste: Sembusek

Acun S., GÜL H.

2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Ohrid- Struga, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.268

2013

2013

Hasuda

Acun S., GÜL H.

2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Ohrid- Struga, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.637-937

2013

2013

Höşmerim

GÜL H. , Acun S., Köyden H.

İç Anadolu Bölgesi, 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2013, cilt.II, ss.322-325

2013

2013

Effect of Organic Fertilizers on Physicochemical and Rheological Properties of Bread Wheats

GÜL H. , Kara B., DIZLEK H., Güven A., Sinan D., Altıntaş N.

2013 IFT Annual Meeting, Chicago Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 16 Temmuz 2013

2012

2012

Buğday Ruşeyminin Bisküvi Kalitesi Üzerine Etkisi

GÜL H. , Bıçakcı S., Acun S.

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, ss.80

2012

2012

Bisküvi Üretiminde Nar Çekirdeğinin Kullanılabilme Olanakları

GÜL H. , Türkmen B., Yerli G. A. , Acun S.

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, ss.73

2012

2012

Günümüze değişmeden gelen bir lezzet: "Peksimet".

Acun S., GÜL H.

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.687-689

2012

2012

Uyuyan Güzel Burdur'un "Hamursuz"u

GÜL H. , Acun S.

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.856-857

2011

2011

Effects of white cabbage powder on cookie quality

GÜL H. , YANIK A., Acun S.

International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry,NAFI 2011, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, ss.174

2011

2011

High Fiber Bread Consumption and Consumers' Awareness: A Case Study from Isparta

GÜL M. , GÜL H.

International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, ss.1

2011

2011

Some Functional Properties of Grape Seed and its Effect on the Quality of Cookies

Acun S., GÜL H.

International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry,NAFI 2011, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, cilt.II, ss.672

2010

2010

The Effects of Organic Agricultural Practices on Bread Quality

GÜL H. , KARA B. , Dizlek H.

1st International Congress on Food Technology, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2010, ss.374

2010

2010

Effects of Organic Agricultural Practices on Physical and Technological Characteristics of Some Bread Wheat Cultivars

Dizlek H., KARA B. , GÜL H.

1st International Congress on Food Technology, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2010, ss.373

2010

2010

Some Tariditional Bakery Products Special to Lakes Region

GÜL H. , Başyiğit Kılıç G., Acun S.

1. International Symposium on"Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.496-498

2010

2010

The Awakeining’s Taste of Sleeping Beauty Burdur

Başyiğit Kılıç G., GÜL H. , Altıparmak P.

1. International Symposium on"Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.964-956

2010

2010

"Bollos to"Boyoz" from Past to Present

Acun S., GÜL H. , Dizlek H.

1. International Symposium on"Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.493-495

2010

2010

Rose Dessert with Rose Delight, Rose Jam and Rose Leaves

GÜL H. , Acun S., Bıçakcı S.

1. International Symposium on"Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.802-803

2009

2009

Yüzey Aktif Maddelerin Kek Nitelikleri Üzerine Etkileri

Dizlek H., GÜL H.

6. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009, ss.315-321

2009

2009

Usage of Oxidative Enzymes Instead of Chemical Oxidants in Bread Making

GÜL H. , Dizlek H.

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.343-349

2009

2009

Süne Emgili Tane Oranının Buğdayların Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri

Dizlek H., Özer M. S. , GÜL H.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2009, ss.437-440

2009

2009

Buğdayda Geç Dönemde Azot Uygulamasının Tanelerin Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Dizlek H., GÜL H. , KARA B.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2009, cilt.II, ss.450-454

2009

2009

Isparta Yöresine Özgü "İslamköy Ekmeğinin" Geleneksel Üretim Yöntemi

GÜL H. , Özçelik S., Acun S.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyum, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.306-309

2009

2009

Boşnak Yemek Kültürü

GÜL H. , GÜL M. , DİZLEK H.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.38-41

2009

2009

Hatay Yöresine Özgü Geleneksel Tandır Ekmeğinin Üretim Yöntemi

Dizlek H., GÜL H. , Özer M. S.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.62-65

2009

2009

Yuvalama

Dizlek H., Özer M. S. , GÜL H.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.524-527

2009

2009

Arapaşı Çorbasının Üretim Yöntemi

Acun S., GÜL H. , Dizlek H.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.528-531

2009

2009

Künefe

Dizlek H., GÜL H. , Özer M. S.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.520-523

2008

2008

Tahıl Silolarında Bulunan Başlıca Ekipmanlar

Dizlek H., GÜL H. , Kılıçdağı R.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.387-390

2008

2008

Tahılların Depolanmasında En Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Çözüm Önerileri

Dizlek H., GÜL H. , Kılıçdağı R.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.391-394

2008

2008

Kepekli Ekmek Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar

GÜL H. , Dizlek H.

Türkiye 10. Gıda Kongres, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.379-382

2008

2008

Ekmek Üretiminde Kepek Kullanılmasının Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

GÜL H. , Dizlek H.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.383-386

2008

2008

Pentozanların Oksidatif Jelatinizasyonu

GÜL H. , Dizlek H.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.375-378

2008

2008

Keklerin Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler

Dizlek H., Özer M. S. , GÜL H.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.371-374

2008

2008

Determination of Amylase Activity in Insect Eurygaster Integriceps Damaged Wheat

DİZLEK H., ÖZER M. S. , Gül H.

Bosphorus 2008 ICC International Conference, 24 - 26 Nisan 2008, cilt.1, ss.164

2008

2008

Physical Characteristics of Sunn Pest Eurygaster Integriceps Damaged Wheat Being Separated in to Categories

DİZLEK H., ÖZER M. S. , Gül H.

Bosphorus 2008 ICC International Conference, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008, ss.165

2008

2008

Chemical, Physical and Baking Properties of Corn Bran Compared With Wheat Bran

GÜL H. , Özer M. S. , Dizlek H., Özçelik S.

Bosphorus 2008 ICC International Conference, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008, ss.139

2008

2008

The Effects of Batter Temperature and Baking Norms on the Sponge Cake Volume

Dizlek H., Özer M. S. , GÜL H. , Altan A.

Bosphorus 2008 ICC International Conference, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008, ss.142

2006

2006

The Inetarction of wheat gluten proteins

DİZLEK H., ÖZER M. S. , Altan A., GÜL H.

Hububat ürünleri Teknolojisi Kongresi, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, ss.280-286

2006

2006

Mısır Kepeğinin Bileşimi ve Ekmek Üretiminde Kullanılabilme Olanakları

GÜL H. , Özer M. S. , Dizlek H., Altan A.

Hububat 2006 Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, ss.65-72

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Ziraat Fakültesi Dergisi

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2021

Nisan 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Y.Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Mart 2021

Mart 2021

INTERNATIONAL JOURNAL OF GASTRONOMY AND FOOD SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2021

Mart 2021

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2021

Şubat 2021

Akademik Gıda

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

Akademik Gıda Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

GIDA VE YEM BİLİMİ-TEKNOLOJİSİ Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

Gıda Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

ACADEMIC FOOD JOURNAL

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

International Journal of Food Science and Technology (Manuscript ID IJFST-2019-28085)--Eylül 2019

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Gıda Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Gıda Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Journal of Food Processing and Preservation

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Gıda Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Journal of Food Processing and Preservation

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

THE JOURNAL OF FOOD

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

International Journal of Food Science and Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

International Journal of Food Science and Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Food and Health

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

CyTA_Journal of Food

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

food measurement and characterisation

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

ACADEMIC FOOD JOURNAL

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

ACADEMIC FOOD JOURNAL

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

TÜBİTAK Projesi

Nisan 2018

Nisan 2018

ACADEMIC FOOD JOURNAL

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Quality Assurance and Safety of Crops & Foods

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

TÜBİTAK Projesi

Mart 2018

Mart 2018

Journal of the Science of Food and Agriculture

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Current Nutrition & Food Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

GRASASYACEITES

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Gıda Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

TÜBİTAK Projesi

Ocak 2018

Ocak 2018

Quality Assurance and Safety of Crops & Foods

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

ACADEMIC FOOD JOURNAL

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

International Journal of Food Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

TÜBİTAK Projesi

Kasım 2017

Kasım 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ekim 2017

Ekim 2017

Journal of Food Measurement and Characterization

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

International Journal of Food Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Gıda Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Journal of Food Measurement and Characterization

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Journal of Cereal Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Haziran 2017

Haziran 2017

Journal of Food Measurement and Characterization

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Journal of Food Measurement and Characterization

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Cereal Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2017

Mart 2017

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Meyve Bilimi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Meyve Bilimi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Meyve Bilimi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Meyve Bilimi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

CYTA_Journal of Food

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Kasım 2019

Kasım 2019

Asımın Nesli Genç Araştırmacı Ödülü (Fen Bilimleri Temel Alanında en iyi sözel Bildiri dalında)

International Young Researchers Student Congress.

Haziran 2018

Haziran 2018

Best Poster Award

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania

Haziran 2017

Haziran 2017

Best Poster Award

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania

Nisan 2009

Nisan 2009

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK

Ocak 2005

Ocak 2005

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAKKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences" (ICAFLS 2019)

Katılımcı

Praha-Çek Cumhuriyeti

2018

2018

Tekstür Analizleri Uygulama Eğitimi Program

Katılımcı

Isparta-Türkiye

2018

2018

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture"

Katılımcı

Bucuresti-Romanya

2018

2018

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018)

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2017

2017

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture"

Katılımcı

Bucuresti-Romanya

2017

2017

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey)

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2016

2016

8th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-16)

Katılımcı

Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri

2016

2016

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Katılımcı

Isparta-Türkiye

2016

2016

15th International Cereal and Bread Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi,

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2012

2012

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Katılımcı

Konya-Türkiye

2011

2011

International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry,NAFİ 2011

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2010

2010

1st International Congress on Food Technology

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2009

2009

6. Gıda Mühendisliği Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2009

2009

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics

Katılımcı

Isparta-Türkiye

2009

2009

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Katılımcı

Van-Türkiye

2008

2008

Bosphorus 2008 ICC International Conference

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2006

2006

Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

Burslar

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

2223 YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI BURSU

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 130

h-indeksi (WOS): 6

Jüri Üyelikleri

Şubat-2021

Şubat 2021

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Şubat-2021

Şubat 2021

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi

Şubat-2021

Şubat 2021

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Akdeniz Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Akdeniz Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Akdeniz Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Akdeniz Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Akdeniz Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Süleyman Demirel Üniversitesi

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Böl.

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınav Jürisi - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Böl.

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Böl.

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Kasım-2017

Kasım 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Pamukkale Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Yarışma

SDÜ Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. Gıda Kulübü en iyi kek yarışması - SDÜ Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. Gıda Kulübü en iyi kek yarışması

Ekim-2017

Ekim 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Yarışma

Lisans Bitirme Tezi poster yarışması - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü Lisans bitirme tezi poster yarışması

Eylül-2016

Eylül 2016

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma sınavı - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma sınavı yüksek lisans - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Kasım-2015

Kasım 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Böl.

Kasım-2015

Kasım 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Böl.

Ekim-2014

Ekim 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Pamukkale Üniv. Gıda Müh. Böl.

Eylül-2014

Eylül 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Pamukkale Üniv. Gıda Müh. Böl.

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Pamukkale Üniversitesi , Gıda Mühendisliği Bölümü

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Haziran-2014

Haziran 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Pamukkale Üniv. Gıda Müh. Böl.

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Yarışma

ISPATEK-2013 Proje Pazarı proje değerlendirme komisyonu - SDÜ ve BAKA işbirliğiyle düzenlenen ISPATEK-2013 Proje Pazarı proje değerlendirme komisyonu

Mayıs-2009

Mayıs 2009

Yarışma

Milli Eğitim Bakanlığı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Akdeniz Bölgesi Proje Değerlendirme Komisyonu - Milli Eğitim Bakanlığı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Akdeniz Bölgesi Proje Değerlendirme Komisyonu

Mayıs-2009

Mayıs 2009

Yarışma

Milli Eğitim Bakanlığı Proje Tabanlı Beceri Yarışması - Milli Eğitim Bakanlığı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Isparta ili proje Değerlendirme Komisyonu