Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some Properties of Fresh and Ripened Traditional Akcakatik Cheese

KOREAN JOURNAL FOR FOOD SCIENCE OF ANIMAL RESOURCES, cilt.38, ss.110-122, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Studies on the storage stability of yayik butter

JOURNAL FUR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT-JOURNAL OF CONSUMER PROTECTION AND FOOD SAFETY, cilt.6, ss.175-181, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Free Fatty Acid Composition of Akcakatik Cheese, A Traditional Turkish Dairy Product

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.21, ss.5923-5928, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Antioxidant activities of Satureja cilicica essential oil in butter and in vitro

JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, cilt.79, ss.1391-1396, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Survival of Escherichia coli O157 : H7 during the storage of Ayran produced with different spices

JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, cilt.78, ss.676-680, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Some characteristics of Surk, a traditional Turkish cheese

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, cilt.56, ss.13-15, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lactic acid bacteria profiles and tyramine and tryptamine contents of Turkish tulum cheeses

EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, cilt.219, ss.455-459, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of kappa-carrageenan on bacteria and some characteristics of yoghurt

MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, cilt.59, ss.45-47, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of some properties of Turkish Tulum cheeses

MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, cilt.58, ss.152-154, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microbiological and physicochemical characteristics of Van herby cheese, a traditional Turkish dairy product

MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, cilt.58, ss.382-385, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of Aflatoxin M1 Concentrations During Production and Long Storage of Salted (Tuzlu) Yogurt

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.46-51, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yoğurtta Melaminin Biyokristalizasyon Yöntemi ile Belirlenmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.1-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal Antioksidanlar ve Süt ve Süt Ürünlerinde Kullanımı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.27, ss.155-162, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üretilen Hellim Peynirlerinin Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.43-54, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.21, ss.12-18, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Fatty acid composition of Butter Stored in Sheep’s or Goat’s Stomach (Karinyagı)

Food and Nutrition Sciences, cilt.2, ss.402-406, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.57-62, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isparta Yöresinde Üretilen Süzme Yoğurtların Elektroforez Bantları ve Bunların Kimyasal Özelliklerle İlişkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.20, ss.208-213, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yoğurdun Reolojik Özellikleri ve Mikrostrüktürü

Hasad Gıda, cilt.24, ss.30-33, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Ve Yöresinde Üretilen Dolaz (Tort) Peynirinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.346-351, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isparta Piyasasında Tüketime Sunulan Dondurmaların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.441-446, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süt Starter Kültürleri Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin Süt Teknolojisindeki Önemleri

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.335-341, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ankara piyasasında satılan Beyaz peynirlerin Tat Puanları ile Bazı kimyasal Nitelikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.35-39, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isparta Yöresinde Tüketime Sunulan Plastik Ambalajlı Yoğurtların Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.176-185, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ankara Piyasasında Satılan Beyaz Peynirlerin Proteoliz Düzeylerinin Belirlenmesi

Gıda, cilt.23, ss.371-375, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farklı Tatlandırıcılar İle Üretilen Höşmerimlerde (Peynir Helvası) Akrilamid Ve Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

5. International Multidiciplinary Congres of Eurasia, Barcelona, İspanya, 24 - 26 Temmuz 2018, ss.51

Geleneksel Dil Peynirlerinden Üretilen Peynir Cipslerinde Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

5. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 24 - 26 Temmuz 2018, ss.60

Taze ve Olgun Kaşar Peynirlerinin Tekstürel ve Kimyasal özelliklerinin Belirlenmesi

International Conference on agriculture forest food sciences and Technologies, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.189

Tarçın (Cinnamomum)yağının keçi sütünden üretilen içecek üzerine fiziksel ve kimyasal etkilerinin belirlenmesi

International Conference on agriculture forest food sciences and Technologies, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.190

Süt ve Ürünlerinde Optimizasyon

1. Ulusal sütçülük kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2017, ss.83

Determination of Some Properties in Drinkable Yogurt (Ayran) Produced with Honey.

International Conference on agriculture forest food sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.26

Characterisation of the Textural and Sensory Properties of Ice Cream Cones

International Conference on agriculture forest food sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.1232

THE PROPERTIES OF LOR CURD CHEESE PRODUCED FROM BY PRODUCTS OF DAIRY PROCESSING INDUSTRY IN TURKEY

27.th International Scientific Expert congress of agriculture and Food Industry, 26 - 28 Ekim 2016

CHARACTERISTICS AND APPLİCATION OF PRICKLY PEAR Opuntia ficus indica L IN FOOD

27.th ınternational scientific Expert congress of Agriculture and food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016

EXOPOLYSACCHARIDES EFFECTS ON MILK AND DAIRY PRODUCTS

27 th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016

Polisiklik aromatik hidrokarbonları belirleme metotları

1. Uluslar arası şehir çevre ve sağlık kongresi, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 11 - 15 Mayıs 2016, ss.380

Süt endüstrisi atık sularının arıtılmasında kullanılan arıtma prosesleri

1. Uluslar arası şehir çevre ve sağlık kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 11 - 15 Mayıs 2016, ss.398

Gıdalarda Resveratrol

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2015, ss.97

Peynirlerde Dumanlama Uygulaması ve Etkileri

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2015, ss.209

The Effect of Gum on Some Characteristics of Sakızlı Muhallebi Gummy Custard

The 3th International Symposium on "Traditional foods from Adriatic to Caucasus, 178 pp Sarajevo, Bosnia and Herzegovina., Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015

The effect of Mastic Gum on Some Characteristics of Yogurt Ice Cream

The 3th International Symposium on "Traditional foods from Adriatic to Caucasus 177 pp Sarajevo, Bosnia and Herzegovina., Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015

The Importance of PAH in Traditional Smoked Cheese

The 3th International Symposium on "Traditional foods from Adriatic to Caucasus 01-04 October 2015, 636 pp Bosnia and Herzegovina., Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015

Traditional Milk Jam

The 3th International Symposium on "Traditional foods from Adriatic to Caucasus 01-04 October 2015, 260 pp Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015

Geleneksel Süt Ürünlerinde Düşük Kalaori Uygulamaları

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.269

Peyniraltı suyundan Üretilen Geleneksel Peynirler

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.416

Süt Proteinlerinin Gıda Endüstrisinde Nanoteknolojik Olarak Kullanılması

8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.130

Kolostridyumda Biyoaktif Bileşenler ve Fraksiyonları

8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.138

Influence of addition of Plasmin to Clotted Cream milk on Quality of Clotted Cream (Kaymak)

Traditional foods from Adriatic to Caucasus, Ohrid, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.103

Applications of Dietary Fiber in Traditional Dairy Products

Traditional foods from Adriatic to Caucasus, Ohrid, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.102

Egzopolisakkaritlerin Süt Endüstrisindeki Fonksiyonları

İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2013, ss.288

Basınçlı Karbondioksit Uygulamasının Yayıkaltı İçeceğinin Aroma Bileşenleri Üzerine Etkisi

İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2013, ss.287

Çeşnili Dondurmaların Bazı Kimyasal ve Reolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2012, ss.127

Süt Teknolojisinde Biyokristalizasyon Yönteminin Kullanımı

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, ss.414

Ethic assessment on biosafety for Turkey.

New Biotechnology, 15 th European Congress on Biotechnology, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2012, ss.232

Tuzlu Yoğurtların Üretimi ve Depolanması Sırasında Aflatoksin M1 Konsantrasyonundaki Değişmeler

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.226

Süt ve Ürünlerinden Üretilen Geleneksel Tatlılar

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.219

Farklı Starter Kültürlerle Üretilen Süzme Yoğurtların Serumlarının Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

The 1st International Symposium-Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.174-177

Pıhtısı Haşlanarak Üretilen Geleneksel Anadolu Peynirleri

The 1st International Symposium-Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.178-180

Geleneksel Süt Ürünlerinde Kullanılan bazı Baharat ve Bitkilerin Önemi ve Özellikler

Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.81

Genetik Modifiye Starter Kültürlerin Süt Endüstrisinde Kullanımları

Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.190

Determination of Biogenic Amines and Carbonyl Compounds in Traditional Akçakatık Cheese

3th International Congress on Food and Nutritions, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2009, ss.161

GM Starter cultures and Limitations

3th International Congress on Food and Nutritions, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2009, ss.181

Yoğurdun Mikrostrüktürü ve Reolojisi

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.775

Gıda Maddelerinde Dioksin Bileşiklerinin Önemi ve Belirleme Teknikleri

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.409

Uçucu Yağ Aromalı Fermente Edilmiş Peyniraltı Suyu İçeceğinin Bazı Özellikleri

5. Gıda Mühendisleri Odası Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2007, ss.533

Cell Immobilized Techniquies for Probiotic Bacteria;Microencapsulation

1st Int. Egyptian-Jordanian Conference, Kahire, Mısır, 11 - 14 Aralık 2006, ss.137-139

Viability of Lactic Acid Microflora in Yoghurt with Agaricus bisporus and Lactarius bacillus.

1st Int. Egyptian-Jordanian Conference, Kahire, Mısır, 11 - 14 Aralık 2006, ss.129-132

The Effect of Different Temperatures Treatments and Lactic Culture Types on the Characteristics of “Çökelek Cheese Made From Goat Milk"

2st International Congress on Bioprocesses in Food Industries, Rio-Patras, Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2006, ss.86

The Fatty Acid Composition of Karınyağı Butter Consumed in Turkey

2st International Congress on Bioprocesses in Food Industries, Rio-Patras, Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2006, ss.61

Determination of antioxidant activities of Satureja cilicica essential oil in butter and in vitro

1. INTERNATIONAL FOOD and NUTRITION CONGRESS, TUBITAK, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2005

Memede Süt Proteinlerinin Sentezi

4. Ulusal S. Demirel Üniversitesi Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2004, ss.99-101

Dolaz (Tort) Peynirinin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004, ss.58

Lactic Acid Bacteria Profiles and Tyramine and Tryptamine Contents of Turkish Tulum Cheese

International Dairy Symposium, Isparta, Türkiye, 24 Mayıs - 26 Nisan 2004, ss.242

Viability of E. coli O157:H7 in Ayran; A Traditional Turkish Yoghurt Drink

International Dairy Symposium, Isparta, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2004, ss.382

Gıda Alerjisinin Mekanizması ve Kontrolü

Gıda Güvenliği ve sağlık Riskleri Çalıştayı, Isparta, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2003, ss.41

Gıdalarda trans Yağ Asitlerinin Bulunuşu ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

3. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2003, ss.751-770

Küfle Olgunlaştırılan Peynirlerin Küf Florası ve Toksik Özellikleri

, 1. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2003, ss.196

Gıdalarda Bulunan Bozulma Etmeni Mayalar ve Gıda Teknolojisindeki Önemleri

XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2003, ss.181

Van Otlu Peynirlerinin Elektroforez Bantları ve Bunların Kimyasal ve Duyusal Özelliklerle İlişkisi

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2003, ss.367-369

Gıda Endüstrisinde Biyofilmin Önemi

Türkiye 7. Gıda Kongresi konferansı, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2002, ss.551-560

Süt Ürünlerinde Carrageenan

VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2000, ss.465-471

Kitap & Kitap Bölümleri

Gıda Alerjileri

Fonksiyonel Beslenme, Zeynep Banu Güzel, Editör, Sidas Medya Ltd. Şti., İzmir, ss.325-345, 2016