Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Positive effect of curcumin on experimental peridontitis via suppression of IL-1-beta and IL-6 expression level.

International journal for vitamin and nutrition research. Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernahrungsforschung. Journal international de vitaminologie et de nutrition, vol.92, pp.231-239, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Dental hygiene fear survey: Reliability and validity of the Turkish version

JOURNAL OF DENTAL EDUCATION, vol.72, no.2, pp.183-194, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Application of chitosan gel in the treatment of chronic periodontitis

JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS, no.2, pp.290-296, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Periodontal Health Status of Adolescents with Hashimoto Thyroiditis

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.30-39, 2022 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Farklı Şiddetteki Periodontal Hastalıklarda Salya ve Serumdaki PTX-3 ve CRP Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.19-29, 2022 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Periodontal hastalık Sistemik hastalıklar iliskisi abartılıyor mu

Dental Tribune Türkiye, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Romatoid artrit hastalarının periodontal sağlık durumunun değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Vital kök retansiyonu olgu raporu

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Dişhekimliğinde anksiyete kontrolü

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Isparta ve Burdur da çalışan serbest dişhekimlerinin klinik periodontal bilgileri üzerine bir anket çalışması

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Recurrent pregnancy tumor a case report

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, 2004 (Other Refereed National Journals)

Ağız kavitesinden kaynaklanan akut bakteriyel endokardit bir olgu nedeniyle

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BESLENME VE PERİODONTAL HASTALIK İLİŞKİSİ: MAKROBESİNLER

4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2021), Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.767-776

Güncel ve Gelecek Diş Hekimliği Pratiğinde Yapay Zekanın Yeri Var mı?

4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2021), Burdur, Turkey, 08 April 2021, pp.1038-1050 Sustainable Development

RAPIDLY PROGRESSING ALVEOLAR BONE DESTRUCTION AS A RESULT OF TONGUE THRUSTING HABIT IN THE ANTERIOR INCISORS AREA: A CASE REPORT

4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2021), Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.777-780

Periodontal Hastalık ve Hiperlipidemi İlişkisi

TDB 25. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.240-241

Mukogingival cerrahi sonrası kanama kontrolünde Ankaferd kullanımı bir olgu nedeniyle

TPD 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu., Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015

The effect of systemic curcumin on local and systemic Th17 response and alveolar bone loss in experimental periodontitis

8th conference of the european federation of periodontology, London, United States Of America, 3 - 06 June 2015, pp.83-84

Nifedipin kullanımına bağlı dişeti büyümesi olgu sunumu

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1.Uluslararası Kongresi, 17 - 19 April 2015

Lokalize periodontal defektin mukogingival ve rejeneratif cerrahi ile tedavisi

Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları 16.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 21 - 23 October 2011

Vücut Kitle İndeksi İle Periodontal Tedavi Gereksinimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TPD 39. Bilimsel Kongresi & 19. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 29 - 31 March 2009

Periodontoloji kliniğine başvuran hastalarda Eichner indeksi değerlendirmesi

7. Ege Bölgesi Dişhekimliği Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 April 2007

Yazılı ve sözlü bilgilendirmenin periodontal cerrahi hastalarının anksiyete düzeylerine etkisi

7. Ege Bölgesi Dişhekimliği Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Turkey, 27 - 29 April 2007

Aşırı limon tüketimine bağlı dental erozyon olgu sunumu

ge Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 29 September - 01 October 2005 Sustainable Development

Dental Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi Bir Pilot Çalışma

üleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, 28 - 30 May 2004

The clinical effectiveness of three different oral sprays

9th Congress of the Balkan Stomatological Society, 13 - 16 May 2004

Serbest Dişhekimlerinin Periodontal Tedavi Yaklaşımları

TDB 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 17 - 21 June 2003

Tekrarlayan Hamilelik Tümörü Bir Olgu Nedeniyle

TDB 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongres, 17 - 21 June 2003

Mental engelli çocuklarda ağız sağlık durumunun değerlendirilmesi

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Turkey, 1 - 04 May 2003

Vital Kök Retansiyonu Olgu Raporu

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 September 2002

Dört farklı diş macununun antiplak aktivitesinin karşılaştırmalı incelenmesi

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 September 2002

Acute bacterial endocarditis orginating from oral cavity a case report

7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28 - 30 March 2002

Kronik periodontitis tedavisinde 1 lik kitosan jelin lokal uygulanması

Türk Periodontoloji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Turkey, 15 - 18 May 2002

Books & Book Chapters

Kadınlarda vitamin D ve kalsiyum takviyesinin periodontal durum üzerine olan etkisi.

in: Türkiye Klinikleri Periodontoloji - Özel Konular, Elif Ünsal, Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ankara, pp.57-62, 2020 Creative Commons License

Periodontal Hastalıkta Plak Kontrolü

in: Periodontoloji ve İmplantoloji, Çağlayan G., Editor, Quintessence Yayıncılık, İstanbul, pp.623-636, 2018

Obezite ile Kardiyovasküler Hastalık İlişkisinde Periodontitis

in: Lipid Metabolizması İle Periodontitis Arasındaki Çift Yönlü İlişki, Prof. Dr. Fatma Yeşim KIRZIOĞLU, Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş., İstanbul, pp.32-40, 2018