Plazma Uygulamasının ratlarda palatinal mukozadaki yara iyileşmesine etkisi: Bir pilot çalışma


KAHRAMAN M. , ÖZTÜRK TONGUÇ M. , ÇİRİŞ İ. M. , ÖKSÜZ L. , ASAN O. N. , YETKİN AY Z.

TDB 24. Ulusal DişHekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text