Vital kök retansiyonu olgu raporu


TÜRKASLAN S. S., YETKİN AY Z., BOZKURT Y.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)