Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ne başvuran hastalarda dental korku düzeyinin incelenmesi


YETKİN AY Z., ERDEK Y., ÖZTÜRK M., KILINÇ G., BOZKURT Y., YILMAZ H. R.

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)