Vital Kök Retansiyonu Olgu Raporu


YETKİN Z., LEYLEK S., BOZKURT Y.

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 September 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes