Vital Kök Retansiyonu Olgu Raporu


YETKİN Z. , LEYLEK S., BOZKURT Y.

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 September 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text