Koroner arter hastalığı ve periodontitis ilişkisinde akut faz reaktanları


TEMELLİ B., AKSOY F. , USKUN E. , VAROL E. , YETKİN AY Z.

TDB 22. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 19 - 21 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text