Koroner arter hastalığı ve periodontitis ilişkisinde akut faz reaktanları


TEMELLİ B., AKSOY F. , USKUN E. , VAROL E. , YETKİN AY Z.

TDB 22. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 19 - 21 Mayıs 2016