Tekrarlı oral hijyen motivasyon yöntemlerinin sabit ortodontik tedavi gören adölesanların plak ve inflamasyon belirteçleri üzerine etkisi


YETKİN AY Z., SAYIN Ö., ÖZAT Y., SERT T., KIRZIOĞLU F. Y.

SDÜ Sağlık Blimleri Enstitüsü Dergisi, 2011 (Peer-Reviewed Journal)