Nifedipin kullanımına bağlı dişeti büyümesi olgu sunumu


YILDIRIM D. , BİLGİR E., TEMELLİ B., YETKİN AY Z.

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1.Uluslararası Kongresi, 17 - 19 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text