Geriatrik Bir Popülasyonda PeriodontalDurumun Salya Belirteçlerine EtkisininDeğerlendirilmesiAyşe Rabia Işık1, Mustafa Bozkurt2, Fevziye Burcu Şirin2,Özgür Koşkan3, Zuhal Yetkin Ay1


Işık A. R. , BOZKURT M. , ŞİRİN F. B. , KOŞKAN Ö., YETKİN AY Z.

Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28. Bilimsel Kongresi, 27 - 29 October 2019, pp.213

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.213