Dental Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi Bir Pilot Çalışma


ERDEK Y., KILINÇ G., YETKİN Z. , BOZKURT Y.

üleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, 28 - 30 May 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text