Periodontitisin Oluşturduğu Sistemik İnflamatuvar Yüklenmeyle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki


TEMELLİ B., YETKİN AY Z. , VAROL E. , AKSOY F. , USKUN E.

TPD 45. Bilimsel Kongresi ve25. Sempozyumu., Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey