Periodontitisin Oluşturduğu Sistemik İnflamatuvar Yüklenmeyle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki


TEMELLİ B., YETKİN AY Z. , VAROL E. , AKSOY F. , USKUN E.

TPD 45. Bilimsel Kongresi ve25. Sempozyumu., Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye