Ratlarda Palatal Yara Modelinde Helyum ve Argon Gazları Kullanılarak Oluşturulan Atmosferik Basınçlı Soğuk Plazma Uygulamasının Yara İyileşmesine Etkisi


Cengiz G., Öztürk Tonguç M., Güleç A., Yetkin Ay Z., Calapoğlu M., Özmen Ö.

Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2021, pp.63

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.63
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı yerli üretim bir plazma cihazı kullanılarak, helyum ve argon gazları ile oluşturulan soğuk atmosferik plazma (SAP) uygulamalarının rat palatal yara modelinde iyileşmeye etkisini değerlendirmektir. Gereç-Yöntem:Çalışmada 36 yetişkin, dişi Wistar Albino rat kullanıldı. Çalışma grupları; Argon grubu: Argon plazma uygulanan grup, Helyum grubu: Helyum plazma uygulanan grup, Kontrol grubu: Plazma uygulanmadan yara yüzeyine sadece hava verilen grup olarak oluşturuldu. Çalışmada, güç kaynağı ve çalışılan gazların her birine ait plazma kalemlerden oluşan, BIOMEDAP firmasınca geliştirilen plazma sistemi kullanıldı. Çalışmanın 0. gününde ratların palatal mukozasına 3x3x1 mm boyutlarında yara oluşturuldu. Test gruplarında yara yüzeyine 10 sn argon ya da helyum SAP ve kontrol grubuna aynı cihazla aynı sürede hava uygulandı, eş zamanlı olarak kanama zamanları kaydedildi. Yara yüzeylerine 14 gün boyunca SAP ve hava uygulamalarına devam edildi. Çalışmanın 3., 10. ve 21. günlerinde tüm ratlar tartılarak, her gruptan 4’er rat sakrifiye edildi. Fotoğraflar üzerinde yara yüzey alanı ölçüldü. Doku örneklerinde histomorfometrik ve immünohistokimyasal olarak yara iyileşmesi değerlendirildi. Bulgular: En kısa kanama zamanı Argon grubunda gözlendi. Erken dönemde en az kilo kaybı ve en fazla yara yüzey örtümü Helyum grubundaydı. 3. günde en fazla yara örtümü Helyum grubunda izlenirken, yara yüzeyi örtümü açısından Helyum grubu ile Kontrol grubu arasında anlamlı fark bulundu (p<0,001). Helyum SAP uygulanan grupta epitelizasyonun daha hızlı, keratin ve kollajen üretiminin daha fazla olduğu belirlendi. Sonuç: Ratlarda palatal yara modelinde plazma uygulamaları kanama süresini kısaltmakta ve epitelizasyonun hızlandırılması, keratinizasyonun ve kollajen üretiminin artırılması açısından avantaj sağlamaktadır. Özellikle argon plazma uygulaması kanama süresini kısaltırken, helyum plazma uygulaması yara iyileşmesini hızlandırmaktadır.