Hastaların ağız sağlığı dental anksiyete düzeyleri ve olası belirleyicileri ile ilgili bildirimlerinin ölçek sonuçlarıyla tutarlılığı SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt 5 Sayı 2 2014 56 61


YETKİN AY Z., FETHİYE Ç., ORUN B., USKUN E.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014 (Peer-Reviewed Journal)