Talasemi major hastalarının periodontal sağlığının kan lipid profillerine etkisi var mı ön bulgular


YETKİN AY Z. , ORUÇOĞLU A., ÖZTÜRK M., KILBAŞ A., USKUN E. , BOZKURT Y., ...More

Türk Periodontoloji Derneği 36. Ulusal Kongresi, Turkey, 21 - 23 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey