Farklı Şiddetteki Periodontal Hastalıklarda Salya ve Serumdaki PTX-3 ve CRP Düzeylerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Tan A., Gürbüz N., Özbalcı F. İ. , Koşkan Ö., Yetkin Ay Z.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.19-29, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.22312/sdusbed.1000228
  • Journal Name: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-29

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı periodontal açıdan sağlıklı ve farklı şiddetlerde periodontal hastalığı olan (gingivitis, periodontitis –Evre I ve Evre III) bireylerin salya ve serum örneklerinde Pentraksin (PTX)-3 ve Creaktif protein (CRP) düzeylerinin belirlenmesidir. Materyal-metot: Sağlıklı (Grup 1, n=20), gingivitis (Grup 2, n=20), Evre I periodontitisli (Grup 3) ve Evre III periodontitisli (Grup 4, n=20) olmak üzere 80 sigara içmeyen sistemik sağlıklı bireyin salya ve serum CRP ve PTX-3 düzeyleri ELISA yöntemiyle belirlenerek gruplar arasında karşılaştırıldı ve klinik parametrelerle korelasyonları incelendi. Bulgular: En yüksek serum CRP düzeyi Grup 4’te belirlenirken, Grup 1 tüm gruplardan anlamlı düzeyde düşük serum CRP düzeyi sergiledi (p<0,05). Serum CRP düzeylerinin Grup 2 ve Grup 3’te istatistiksel olarak birbirine benzer (p>0,05); ancak Grup 1’den anlamlı yüksek (p<0,05) ve Grup 4’ten anlamlı düşük düzeyde (p<0,05)olduğu belirlendi. Serum PTX-3 sağlıklı gruptan şiddetli periodontitisli gruplarına doğru artan bir düzeyde sıralanmaktaydı; ancak bu sıralamada Grup 2 Grup 3’ten daha yüksek serum PTX-3 düzeyi sergiledi (p<0,05). Salya CRP ve PTX-3 düzeyleri Grup 1’de diğer gruplardan anlamlı düşük, Grup 3 ve 4’te diğer gruplardan anlamlı yüksek düzeyde iken (p<0,05); Grup 2 ve Grup 3 birbirine benzer düzeyler sergiledi (p>0,05). Periodontal parametreler ve serum ve salya parametreleri arasındaki korelasyonlar incelendiğinde, hem CRP hem de PTX-3’ün tüm periodontal parametreler ile güçlü korelasyonlar sergilediği belirlendi (p<0,001). Sonuç: İncelenen salya ve serum parametreleri (CRP ve PTX-3) ve çalışma grupları arasında belirlenen düzeysel farklılık ve parametreler arasındaki korelasyonlar periodontal hastalık-sistemik hastalık ilişkisini açıklamak için önemli veriler sunmuştur.