Ağız kavitesinden kaynaklanan akut bakteriyel endokardit bir olgu nedeniyle


KÖMERİK N., BOZKURT Y., YETKİN AY Z., DEDE Ö.

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, 2002 (Peer-Reviewed Journal)