Recurrent pregnancy tumor a case report


BOZKURT Y., YETKİN AY Z., ÇANDIR Ö.

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, 2004 (Peer-Reviewed Journal)