Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis, optical, electrochemical and antiproliferative activity studies of novel formazan derivatives

Journal of Molecular Structure, cilt.1211, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Synthesis and In Vitro Anticancer Evaluation of Some Benzimidazolium Salts

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, cilt.56, ss.2934-2944, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterization of new 4,5-dihydropyrazol-1-yl derivatives

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, cilt.49, ss.2417-2424, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Carbon-carbon bond formation catalyzed by PEPPSI Pd-NHC

INORGANICA CHIMICA ACTA, cilt.461, ss.52-56, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Benzimidazolium-based novel silver N-heterocyclic carbene complexes: synthesis, characterisation and in vitro antimicrobial activity

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, ss.1527-1530, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

In vitro antimicrobial studies of new benzimidazolium salts and silver N-heterocyclic carbene complexes

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, ss.1322-1327, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Catalytic activities in direct arylation of novel palladium N-heterocyclic carbene complexes

APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, cilt.28, ss.854-860, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In Vitro Cytotoxic Activity Studies of Benzimidazolium Salts against HeLa and Beas-2B Cell Lines

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.505-513, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Application of Heterocyclic Compounds as Catalysts in Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction

Cumhuriyet Science Journal, cilt.40, ss.854-859, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Density functional theory study of a silver N-heterocyclic carbene complex

Journal of the Chinese Advanced Materials Society, cilt.6, ss.112-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biological activity evaluation of novel N-heterocyclic carbene precursors

International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, cilt.8, ss.262-267, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Crystal structure of 1,3-bis(4-methylbenzyl)-1H-1,3-benzimidazol-3-ium bromide monohydrate

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.71, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antimicrobial studies of N-heterocyclic carbene silver complexes containing benzimidazol-2-ylidene ligand

International Journal of Inorganic Chemistry, ss.1-6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

N Heterocyclic Carbene Silver Complexes Synthesis Characterization and in Vitro Antimicrobial Studies

Journal of the Chinese Advanced Materials Society, cilt.2, ss.20-30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1 3 Bis 5 Aminofuran 2 yl methyl 3 4 5 6 Tetrahydropyrimidin 1 ium Hexafluorophosphate

Acta Crystallographica Section F-Structural Biology And Crystallization Communications, cilt.69, ss.1325, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Chlorido[1-phenyl-3-(2,3,5,6-tetramethylbenzyl)benzimidazol-2-ylidene]silver(I)

Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online, cilt.68, ss.590-591, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Novel Benzimidazole-Benzothiadiazole Derivative: Synthesis, Characterization, DNA Interaction and Cytotoxic Activity Studies

8. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 01 Mart 2020

Synthesis of 1,2-Disubstituted Benzimidazole Derivatives and Investigation of Their In Vitro Anticancer Efficacy

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 19 - 20 Mart 2020

A Novel Benzimidazole-Benzothiadiazole Derivative: Synthesis, Characterization, DNA Interaction and Cytotoxic Activity Studies’xx

8. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 27 Şubat - 01 Mart 2020

Biological activity evaluation of a series of 1-((2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)methyl)-3-alkylbenzimidazolium salts

6 th International Conference on Organic and Inorganic Chemistry, Amsterdam, Hollanda, 09 Ağustos 2019, no.10, ss.40

Catalytic activities in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of unsymmetrical substituted benzimidazolium salts and their palladium complexes

6 th International Conference on Organic and Inorganic Chemistry, Amsterdam, Hollanda, 8 - 09 Ağustos 2019, no.10, ss.47

Anticancer activity studies in different cell lines of various organic compounds

6 th International Conference on Organic and Inorganic Chemistry, Amsterdam, Hollanda, 8 - 09 Ağustos 2019, no.10, ss.44

Antiproliferative Activities of Newly Synthesized Heterocyclic Compounds Against Human Cell Lines

6 th International Conference on Organic and Inorganic Chemistry, Amsterdam, Hollanda, 8 - 09 Ağustos 2019, no.10, ss.34

CU, CO AND MN COMPLEXES: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION ANDCYTOTOXIC ACTIVITY

I. International Iğdır Congress on Multidisciplinary Studies, 6 - 08 Kasım 2018

Synthesis, Caharacterization and Anticancer Studies of Pyrimidin Based Pd (II) and Pt (II) Complexes

Ahtamara 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 25 - 26 Ağustos 2018

In Vitro Cytotoxic Activity Evaluation of New Organic Compounds Including 2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazole

Ahtamara 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018

Cytotoxic Activity Properties of Pyrimidine Derivative Compounds

2nd International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.231

Anticancer Activity Against A549 Cell Line of Synthesized Ag (I), Cr (II) and Ni (II) Complexes

2nd International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.215

Ag(I) And Ni(Ii) Complexes: Synthesis, Characterization And Cytotoxic Activities

3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.42

Theoretical Calculations And Molecular Docking Study Anticancer Effect Of Synthesized Salt Against Hela Cell Line

International Conference On Physical Chemistry And Functional Materials (Pcfm’18), 19 - 21 Haziran 2018

Catalytic Activity of 1-(2-Hydroxybenzylideneamino)-5-(4-Methylbenzoyl)-4-(4-Methylphenylpyrimidin)-2(1h)-One

3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.56

Theorical and X-ray studies of an Ag-NHC complex

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (Pcfm’18), Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, ss.195

Theoretical Calculations And Molecular Docking Study Anticancer Effect Of Synthesized Salt Againist Hela Cell Line

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (Pcfm’18), Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, ss.313

Anticancer Activity of Development Two Organic Compounds Against Human Breast Cancer (MCF-7) Cell Line

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26 - 27 Nisan 2018

1,3-Tiyazol-2-amin Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Aktivite Özellikleri

6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 22 - 25 Mart 2018

Organik bir bileşiğin çiçek desenli hibrit nano yapıların haline getirilmesi ve karektarizasyonu

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018, ss.101

New Organic and Inorganic Compounds: Synthesis, Characterization and Cytotoxic Activity

International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Ocak 2018, ss.136

Synthesized a new organic compound’s cytotoxic activity quantum mechanics calculations and docking studies

2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 8 - 11 Kasım 2017

Developed of effective anticancer drug candidates against breast and colon cancers

2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 8 - 11 Kasım 2017

Anticancer Activities of New Compounds that Include Anthracene

5th International BAU Drug Design Congress, 19 - 21 Ekim 2017

Kolon Kanserine Karşı Etkili Yeni Potansiyel Antikanser İlaç Adaylarının Sentezi ve Karakterizasyonu

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Kalkon türevlerinin sentezi ve elde edilen türevlerin hidrazin ile reaksiyonlarının incelenmesi

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Antimikrobiyal Özelliğe Sahip Unsimetrik Sübstitüentli İnorganik Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017, ss.21

Göğüs ve Kolon Kanser Hücrelerine Karşı Cis-Platinden Daha Aktif Olan ve Suda Çözünebilen Yeni Antikanser İlaç Adayı

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2016

Potansiyel Antikanser İlaç Adayları Olarak Yeni Organik Ve İnorganik Bileşikler

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2016

Çevre Dostu Yeni Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Çapraz Eşleşme Tepkimesindeki Katalitik Uygulamaları

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2016

Sağlık Açısından Yararlı Bitkisel Yağlar Kullanılarak Parfüm Eldesi

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2016

Cytotoxic activities of various synthesized new compounds in human DLD-1 colon cancer cells

4th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.110

Üreaz Enzim Aktivitesi Üzerine Benzimidazolyum Tuzlarinin İnhibisyon Etkisi

10. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016

Peroksidaz Enzimi Üzerine Yeni Organik Bileşiklerin İhbisiyon Etkisi

10. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016

N-Heterosiklik Karben Öncülleri Olarak Benzimidazolyum Tuzlarının Sentezi Karakterizasyonu ve Üreaz İnhibisyonu Üzerindeki Etkisi

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Madde Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Aydın, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

Farklı Kanser Hücre Hatlarında Etkili Olan Yeni Herosiklik Karben Öncül ve Komplekslerinin Sentezi

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Madde Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Aydın, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

2-Morfolinoetil ve 2-Dietilaminoetil Sübstituentli Gümüş Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivite Özellikleri

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2015, ss.223

Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Gümüş Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2015, ss.214

Gümüş Karben Komplekslerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Nisan - 22 Mart 2015, ss.221

Naftil Grubu Iceren Benzimidazolyum Tuzlarinin Antimikrobiyal Aktiviteleri

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015, ss.222

Synthesis and Characterization of Novel PEPPSI Pd-NHC Complexes

International Symposium on Molecular Chemistry, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014, ss.53

Temiz Teknoloji İçin Yeni Katalizörlerin Sentezi

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

N-Heterosiklik Karben Kompleksleri ve Uygulamaları

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

Sentezlenen Yeni Benzimidazolyum Tuzlarının Mizoroki-Heck Çapraz Eşleşme Tepkimesindeki Katalitik Aktiviteleri

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

Sentezlenen Yeni Çevreci Katalizörlerin Suzuki-Miyaura Çapraz Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Uygulamaları

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2014

N-Heterosiklik Karben Öncülleri ile Gümüş Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Özellikleri

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014

Piridin-Pd-N-Heterosiklik Karbenlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013

Gümüş N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013

Fenil Sübstitüentli NHC-Pd Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Aktiviteleri

26. Ulusal Kimya Kongresi, Mersin, Türkiye, 1 - 06 Ekim 2012

Gümüş-NHC Komplekslerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Özellikleri

26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 06 Ekim 2012

Synthesis and Catalytic Activity of NHC-Ru Complexes

7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, 17 - 21 Haziran 2012

Synthesis and Characterization of Silver N-Heterocyclic Carbene Complexes

Eurasian Meeting on Heterocyclic, İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2012, ss.11

Synthesis and Catalytic Activity of Phenyl-Substituted Benzimidazolium Salts in Aqueous Media

Eurasian Meeting on Heterocyclic, İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2012, ss.10

Synthesis and Catalytic Activity of Diazepinium Salts Containing Furan, Thiophene and Pyrrole Ring

Eurasian Meeting on Heterocyclic, İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2012, ss.9

Synthesis and Catalytic Activity of NHC-Pd Complexes

Eurasian Meeting on Heterocyclic, İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2012

Furan, Tiyofen ve Pirol Halkası İçeren Tuzların Sentezi ve Özellikleri

Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, Malatya, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri