Synthesis, Caharacterization and Anticancer Studies of Pyrimidin Based Pd (II) and Pt (II) Complexes


AKKOÇ S. , ASLAN H. G. , KÖKBUDAK Z.

Ahtamara 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 25 - 26 Ağustos 2018