Kalkon türevlerinin sentezi ve elde edilen türevlerin hidrazin ile reaksiyonlarının incelenmesi


Özdemir F. , AKKOÇ S., İLHAN İ. Ö.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017