Çeşitli Aril Bromürler ile Heteroaromatiklerin Palladyum Katalizli Doğrudan C5 Arilasyonu için Yeni Pd-N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu


AKKOÇ S., GÖK Y.

1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu, Malatya, Turkey, 24 - 28 August 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey