Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri

 • Eczacılık

 • Temel Eczacılık Bilimleri

 • Eczacılık Temel Bilimleri

 • Genel Kimya

 • Kimya

 • İnorganik Kimya

 • Kataliz

 • Metal karben kompleksleri

 • Organik Kimya

 • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

 • Organik Spektroskopi

 • Organometalik Bileşikler

 • Temel Bilimler