Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Biyoterörizm ve Sağlık

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi , vol.19, no.2, pp.203-222, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi

Modern Hastane Yönetimi , vol.3, no.7, pp.26-31, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Zaman Yönetimi

Çağdaş Yerel Yönetimler , vol.7, no.2, pp.99-120, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Bölünmenin Sağlık Hizmetleri Kullanımına Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.1142-1153

Sağlık Hizmeti Kullanımının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.1183-1196

Acil Servis Kültürünü Anlamaya Yönelik Nitel Bir Çalışma

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.1209-1217

ACİL SERVİS KÜLTÜRÜNÜ ANLAMAYA YÖNELİK NİTEL BİRÇALIŞMA

3.Uluslararası ve 13.Ulusal Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.1209-1217

Kelime İlişkilendirme Yöntemi İle Öğrencilerin Sağlık Yönetimine İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 10 December - 13 October 2019, pp.489-495

Sağlık Alanında Netnografik Bir İnceleme: ‘Karatay Diyetiyle Zayıflıyoruz’

4th International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 June 2019

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Teknolojisiz Doğa Yürüyüşü Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

4th International Health Sciences and Management Conference, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.309-328

Bireylerin Yaşlılık Algısının Sağlık Hizmeti Kullanımına Etkisi

4th International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 June 2019, pp.176-191

BİR ZİHİNSEL ARINMA YÖNTEMİ OLARAK TEKNO-ORUÇ: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

15th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, 21 - 24 April 2019

ALGILARIN ŞEKİLLENMESİNDE İÇ GRUP TARAFGİRLİĞİ

15th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, 21 - 24 April 2019

Türkiye’de Sağlık Hizmeti Sunumunda Üçüncü Sektörün Rolü

2. Ulusal 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018, pp.764-782

Bireylerin Mutçuluk, Haz ve Dini Dünya Görüşlerinin Acının Dönüştürücü Gücü Üzerine Etkisi

2. Ulusal 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018, pp.1177-1181

Hastane Çalışanlarında Kişisel Zaman Yönetimi ve Sosyal Tembellik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Ulusal 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018, pp.1087-1096

Toplumda Hekimin Algılanan İmajı

2. Ulusal 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018, pp.561-572

Taylorizm ve Fordizm Etkileri Günümüz Perspektifi

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 May 2018

The Effects of Fatalism Tendency on Healthy Life Behaviors

3. International Health Sciences and Management Conference, 3 - 06 October 2018

Healthy Life Syndrome: A Conceptual Review

3. International Health Sciences and Management Conference, 3 - 06 October 2018

Cultural Health Capital: A Conceptual Review

3. International Health Sciences and Management Conference, Turkey, 3 - 06 October 2018

FUTURIST STUDY ABOUT THE FUTURE OF HEALTH SECTOR

4. International Health Sciences and Management Conference, Turkey, 20 - 23 June 2019

A Research on Critical Thinking, Self-Esteem and Spiritual Well-being of Healthcare Management Students

4.International Journal of Health Administration and Education Congress, 27 - 29 April 2018

The Effect of Managers’ Indigo Leadership Styles on Employers’ Job-Related Affective Well-Being

7th International Conference on Law and Society (ICLAS 7), Kota-Kinabalu, Malaysia, 11 - 13 April 2018

Research on The Terminal Period Service Expectances in Individuals

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 April 2018

The Effect of Paranormal Beliefs of Hospital Employees onLife Satisfaction And Job Satisfaction

4.International Journal of Health Administration and Education Congress, 27 - 29 April 2018, pp.3

The Effect Of Paranormal Belıefs Of Hospıtal Employees On Lıfe Satısfactıon And Job Satısfactıon

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), sarejevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 April 2018

Tıpta Uzmanlaşmanın Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Nitel Bir Araştırma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 October 2017

Examining Factors That Have an Impact on Hospital Preferences of University Staff

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017

PATIENT SATISFACTION RESEARCH IN THE CITY HOSPITAL: ISPARTA EXAMPLE

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 October 2017

THE INVESTIGATION ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS ON THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH ON ACADEMICIANS

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 October 2017

Employee Satisfaction Research In City Hospital: Isparta Provision

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 October 2017

Examining Factors That Have an Impact on Hospital Preferences of University Staff

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 October 2017

The Impact of Transformative Power of Suffering on Life Satisfaction in Hospital Workers

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 October 2017

The Medicine as a Institution of Social Control

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 October 2017

A Qualitative Research on Causes and Consequences the Specialization in Medicine

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 October 2017

The Impact of Health Awareness on Health Literacy

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 October 2017 Sustainable Development

The Effects of Communication Satisfaction on Organizational Dissent Behaviors in Hospital Employees

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 October 2017

The Effect of Organizational Trust on Organizational Identification: A Sample of Suleyman Demirel University

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017

Professionalism in Academicians

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017

The Ministers of Health in Turkey From Past to Present

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 May 2017

Vocational Career Goals and Problems of Health Management Graduates

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 May 2017

The Views Of University Students On Mobile Health Applications And The Levels Of Use

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barselona, Spain, 26 January 2017 - 29 January 2019

Conceptual Framework of Employee Green Behavior

The AGP Humanities and Social Sciences Conference, BARSELONA, Spain, 26 - 29 January 2017

Behavioral Assessment Of Family Health Center Personel Towards Healthy Lifestyle

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 26 - 29 January 2017, pp.43-44

Breast Cancer Screening With Mammography: A Meta Analysis, Humanities and Social Sciences Conference

Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, Barcelona, Spain, 26 January 2017 - 29 January 2018, pp.51-52 Sustainable Development

Seeking For Serenity In Modern Times: ”Techno-Fasting Application”

AGP Humanities and Social Sciences Conference, 26 - 29 January 2017

The Effect Of Academic’xxs Social Anxiety Levels On The Social Desirability Behavior

6th. Annual Conference on Humanities and Social Sciences,Barcelona, Spain, Barcelona, Spain, 26 - 29 January 2017

Üniversite Hastanesinde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 1 - 03 December 2016

SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜLEN TOKSİK LİDERLİKDAVRANIŞLARI BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICYJOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.1, pp.655-670

İş Yaşamında Yalnızlık ile Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 November 2016

Sağlık Kurumlarında Görülen Toksik Liderlik Davranışları Bir Üniversite Hastanesi Örneği

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.1, pp.655-670

Entelektüel Bir Etkinlik Olarak Okuma Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.3, pp.2516-2528

İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

1. Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CİEP), 28 - 30 September 2016

Balanced Scorecard Applications in Health Care

International Healthcare Management Conference, 15 - 16 June 2015

Balanced Scorecard Applications in Health Care Gümüşhane Turkey

International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Turkey, 15 - 17 June 2015, pp.175-181

A Study on Patient Physician Relations with The Framework of Agency Theory The Sample of Isparta Province Center Hospitals

International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Turkey, 15 - 17 June 2015, pp.353-357

Psychological Social and Economic Effects of Medical Malpractice on Patients and Their Relatives

International Healthcare Management Conference (IHMC), 15 - 17 June 2015, pp.433-440

A New Approach to the Organizational Management Using Coso Model in Human Resource Management in Health Care

International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Turkey, 15 - 17 June 2015, pp.111-115 Sustainable Development

Aging and Aging Policies in Turkey

International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Turkey, 15 - 17 June 2015, pp.579-583

Performance Based Payment PBP in University Hospitals

3rd International Symposium on Sustainable Development, Volume 4 Sustainability Finance and Accounting, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2015

Sağlık Çalışanlarında Stres Nedenleri ve Çözüm Yolları

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014

İnsan Yapımı Hastalıklar

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 13 - 15 September 2012 Sustainable Development

Illich Haksız mı?

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 13 - 15 September 2012

Karikatürlerin Yönetsel Analizi

20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 24 - 26 May 2012

Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.3161-3169

Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler

International Congress on Knowledge, Economy & Management, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.332-339

Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, p.332-339, June 23-25, 2011.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), 23 - 25 June 2011, pp.332-339

Akademik Bilgi Üretimine Eleştirel Bir Bakış: Akademisyenlerin Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.685-693

Tanı ve Tedavi Hizmetlerinde Kullanılan İleri teknoloji Ürünü Cihazların Yan Etkilerinden Ne Kadar Haberdarız?

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), 23 - 25 June 2011

İnformal Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri: Facebook Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), 23 - 26 June 2011

The Investigation of Hospital Employees in the Context of Kohlberg s Stages of Moral Development

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.161-165

The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.186-193

Türkiye de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili

IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildirileri, Antalya, Turkey, 4 - 07 February 2010, pp.75

Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri

IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 February 2010, pp.84-85

Hekim ve Hemşirelerin Zamanı Kullanma Eğilimlerinin Araştırılması

4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 4 - 07 February 2010

Assessment of the Healthy Lifestyle Behaviours of the Hospital Workers

Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 October 2009, pp.65-73 Sustainable Development

Çok Yazarlı Bilimsel Çalışmalarda Yaşanan Etik Problemler

2. Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2006, pp.358-367

Books & Book Chapters

TIP TARİHİNE DAMGASINI VURAN ETİK DIŞI DENEYLERVE ARAŞTIRMALAR

in: Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar, Ramazan Erdem, Dilruba Uğurluoğlu, Editor, Nobel Akademik Yayın, Ankara, pp.197-238, 2020

Akademisyenlik İkliminden Yöneticilik Mücadelesine

in: Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Erdem, Ramazan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.57-94, 2019

Gruplar ve Takımlar

in: Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış - Organizational Behavior in Health Care, Esatoğlu, Afsun Ezel, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.309-326, 2019

Takımlar ve Takım Oluşturma

in: Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış - Organizational Behavior in Health Care, Esatoğlu, Afsun Ezel, Editor, Nobel Yayınevi, pp.341-354, 2019

Sağlık Kurumları Stratejilerinin Uygulanmasında Örgüt Kültürü

in: Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Dikmetaş Yardan, Elif, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.145-170, 2019

Üniversiteler Nereden Nereye Gidiyor?

in: Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Erdem, Ramazan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-18, 2019

Giriş

in: Yönetimde İnformalite: Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Ramazan Erdem, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, pp.1-4, 2017 Sustainable Development

İnformalitenin Kavramsal Çerçevesi ve Yönetim Düşüncesindeki Yeri

in: YÖNETİMDE İNFORMALİTE-Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, ERDEM RAMAZAN, Editor, BETA, Isparta, pp.5-43, 2017 Sustainable Development

Rumour Management in Organisations in Terms of Public Relations:An Overview of Turkey

in: Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Arklan Ümit, Editor, Peter Lang GmbH, pp.201-224, 2017

Kayırmacılık/Ayrımcılık

in: Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Ramazan Erdem, Editor, Beta Yayınevi, 2010

Kan Bağı Kayırmacılığı (Nepotizm)

in: Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Erdem Ramazan, Editor, Beta, pp.135-166, 2010

Toplantı Yönetimi

in: Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik, Şimşek M. Şerif, Çelik Adnan, Soysal Abdullah, Editor, Gazi Kitabevi, pp.184-219, 2007

Toplumsal Kültürün Örgüt Kültürüne Yansımaları

in: Kültürel Bağlamda Yönetsel Örgütsel Davranış, Erdem Ramazan, Çukur Cem Şafak, Editor, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, pp.91-133, 2007

Metrics

Publication

282

Citation (WoS)

36

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

39

H-Index (Scopus)

3

Project

25

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals