İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma


ÖZDEMİR S., ALKAN A., ERDEM R.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.258-285, 2016 (Peer-Reviewed Journal)