İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma


ÖZDEMİR S. , ALKAN A. , ERDEM R.

1. Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CİEP), 28 - 30 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text