Doçentlik Sürecinin Karoşi Karoshi ve Yoğun Çalışma Çerçevesinde Değerlendirilmesi


ÇELİK R. , AKKAŞ E., YILMAZ N. , ERDEM R. , ALKAN A. , ERDEM İ.

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 22 - 24 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey