Doçentlik Sürecinin Karoşi Karoshi ve Yoğun Çalışma Çerçevesinde Değerlendirilmesi


ÇELİK R. , AKKAŞ E., YILMAZ N. , ERDEM R. , ALKAN A. , ERDEM İ.

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye