Merhamet Yorgunluğu Düzeyinin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Örneği


POLAT F. N., ERDEM R.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.26, pp.291-312, 2017 (Peer-Reviewed Journal)