Sosyal Medyanın Örgüt İçi İletişimdeki Rolü


ÖZDEMİR S., ERDEM R.

MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS JOURNAL OF SOCIAL STUDIES), vol.5, no.3, pp.247-270, 2016 (Peer-Reviewed Journal)