The Effects of Communication Satisfaction on Organizational Dissent Behaviors in Hospital Employees (Hastane Çalışanlarında İletişim Doyumunun Örgütsel Muhalefet Davranışları Üzerine Etkisi)


İZGÜDEN D. , ERDEM R.

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text