Yöneticilerde İş Ahlâkı: Kavramsal Bir İnceleme


ERDEM R., İZGÜDEN D., GÖKKAYA D.

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)