Tam Gün Yasası Kapsamında Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasına Hekimlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi


YILMAZ N. , ERDEM R. , ÇELİK R. , ORAL KARA N.

3. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 12 - 15 Aralık 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri