Hemşirelerin İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Durumlarının ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi


CERİT K., TÜRKMEN KESKİN S., ERDEM R.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.31, pp.231-242, 2018 (Peer-Reviewed Journal)