The Impact of Transformative Power of Suffering on Life Satisfaction in Hospital Workers (Hastane Çalışanlarında Acının Dönüştürücü Gücünün Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi)


İZGÜDEN D. , ERDEM R.

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text