İş Yaşamında Yalnızlık ile Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma


ÖZDEMİR S., ALKAN A. , ERDEM R.

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text