Akademik Örgütlerde İdarî Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma


ÖZDEMİR S., ERDEM R.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.3, pp.247-261, 2016 (Peer-Reviewed Journal)