Damgalamanın Kavramsal Çerçevesi


ÖZMEN S., ERDEM R.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.185-208, 2018 (Peer-Reviewed Journal)