Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Some Properties of Fresh and Ripened Traditional Akcakatik Cheese

KOREAN JOURNAL FOR FOOD SCIENCE OF ANIMAL RESOURCES, vol.38, no.1, pp.110-122, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Nisin Z-Producing Lactococcus lactis Subsp LactisGYl32 Isolated from Boza

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.38, no.3, pp.1044-1053, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Antibiotic susceptibility patterns of Enterococcus strains isolated from Turkish Tulum cheese

INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.66, no.2, pp.236-242, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Properties of exopolysaccharide producer Streptococcus thermophilus ST8.01 isolated from homemade yoghurt

Journal of Food and Nutrition Research, vol.50, no.1, pp.50-56, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Some technological properties of phenotypically identified enterococci strains isolated from Turkish tulum cheese

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, no.24, pp.7008-7016, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

DETERMINATION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS PREVALENCE AND ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILES AND RESISTANCE GENES IN TULUM CHEESE

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.9, no.3, pp.822-832, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

GIDA KAYNAKLI ENTEROKOKLARIN POTANSİYEL RİSK FAKTÖRLERİ

Gıda, vol.42, no.1, pp.8-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gıda Kaynaklı Enterokokların Potansiyel Risk Faktörleri

GIDA/ THE JOURNAL OF FOOD, vol.42, no.1, pp.8-19, 2017 (Other Refereed National Journals)

Exopolysaccharide Producer Streptococcus thermophilus ST8 01 Strain A Probiotic Culture

GIDA / THE JOURNAL OF FOOD, vol.39, no.4, pp.195-202, 2014 (Other Refereed National Journals)

Tulum Peynirlerinden İzole Edilen Lactococcus lactis subsp. lactis YBML9 ve YBML21 Suşları Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin Kısmi Karakterizasyonları

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.141-148, 2008 (National Refreed University Journal)

Bozanın Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin ve Laktik Asit Bakterisi İzolatlarının Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.19-25, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Baharat Örneklerinden Bacillus cereus Grubu Bakterilerin İzolasyonu ve Tür Düzeyinde Tanısı

International Young Researchers Student CongressUluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi, 28 - 30 November 2019

Laktik Asit Bakterilerinde Antibiyotik Direnç

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.498-506

Fermente Sucuktan İzole Edilen Enterococcus mundtii YB6.30 Suşu Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.724-730

Gda Muhafazasında Bakteriyofajların Kullanımı

II. Intemational symposium onTourism ond Microbial Food Safety, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017

Bakteriyosinlerin Alternatif Kullarum Alanlan

II. International Symposium onTourism and Microbial Food Safety, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017

Biyoaktif Peptitlerin Antimikrobiyal Etkisi

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

Süt ve Süt Ürünlerinde Yüksek Seviyede Aminoglikozid Dirençli (YSAD) Enterococcus spp. Yaygınlığının Araştırılması

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

Soğuk Sterilizasyon: Isıl Olmayan Atmosferik Soğuk Plazma Teknolojisi

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

Antibiotic Resistance Profiles of Vancomycin Resistant Lactic Acid Bacteria Isolated from Animal Originated Foods

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 ), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017

Aminoglycoside Resistance in Enterococci

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 ), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017

Investigation of enterotoxin Genes in coagulase Positive Staphylococcus spp Strains Isolated from Turkish Tulum Cheese

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and food Industry., Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016

Vancomycin Resistance in Enterococci

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and food Industry., Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016

SODYUM HİPOKLORİT SOLÜSYONU NU AKTİVE EDEN YENİ BİR METOD

Türk Endodonti Derneği 13. uluslararası bilimsel kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

Farklı Starter Kültürlerle Üretilen Süzme Yoğurtların Serumlarının Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

The 1st International Symposium-Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.174-177

Determination of Biogenic Amines and Carbonyl Compounds in Traditional Akçakatık Cheese

3th International Congress on Food and Nutritions, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2009, pp.161

Books & Book Chapters

Gıda Endüstrisinde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

in: Gıda Endüstrisinde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Fonksiyonel Beslenme, Prof. Dr. Zeynep Banu GÜZEL SEYDİM, Editor, SİDAŞ, 2016