Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Some Properties of Fresh and Ripened Traditional Akcakatik Cheese

KOREAN JOURNAL FOR FOOD SCIENCE OF ANIMAL RESOURCES, vol.38, no.1, pp.110-122, 2018 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Nisin Z-Producing Lactococcus lactis Subsp LactisGYl32 Isolated from Boza

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.38, no.3, pp.1044-1053, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier

Antibiotic susceptibility patterns of Enterococcus strains isolated from Turkish Tulum cheese

INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, vol.66, no.2, pp.236-242, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Gıda Kaynaklı Enterokokların Potansiyel Risk Faktörleri

GIDA/ THE JOURNAL OF FOOD, vol.42, no.1, pp.8-19, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Exopolysaccharide Producer Streptococcus thermophilus ST8 01 Strain A Probiotic Culture

GIDA / THE JOURNAL OF FOOD, vol.39, no.4, pp.195-202, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Bozanın Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin ve Laktik Asit Bakterisi İzolatlarının Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.19-25, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Baharat Örneklerinden Bacillus cereus Grubu Bakterilerin İzolasyonu ve Tür Düzeyinde Tanısı

International Young Researchers Student CongressUluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi, 28 - 30 November 2019

Laktik Asit Bakterilerinde Antibiyotik Direnç

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.498-506

Fermente Sucuktan İzole Edilen Enterococcus mundtii YB6.30 Suşu Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.724-730

Gda Muhafazasında Bakteriyofajların Kullanımı

II. Intemational symposium onTourism ond Microbial Food Safety, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017

Bakteriyosinlerin Alternatif Kullarum Alanlan

II. International Symposium onTourism and Microbial Food Safety, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017

Biyoaktif Peptitlerin Antimikrobiyal Etkisi

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

Süt ve Süt Ürünlerinde Yüksek Seviyede Aminoglikozid Dirençli (YSAD) Enterococcus spp. Yaygınlığının Araştırılması

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

Soğuk Sterilizasyon: Isıl Olmayan Atmosferik Soğuk Plazma Teknolojisi

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

Antibiotic Resistance Profiles of Vancomycin Resistant Lactic Acid Bacteria Isolated from Animal Originated Foods

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 ), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017

Aminoglycoside Resistance in Enterococci

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 ), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017

Investigation of enterotoxin Genes in coagulase Positive Staphylococcus spp Strains Isolated from Turkish Tulum Cheese

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and food Industry., Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016

Vancomycin Resistance in Enterococci

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and food Industry., Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016

SODYUM HİPOKLORİT SOLÜSYONU NU AKTİVE EDEN YENİ BİR METOD

Türk Endodonti Derneği 13. uluslararası bilimsel kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

Farklı Starter Kültürlerle Üretilen Süzme Yoğurtların Serumlarının Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

The 1st International Symposium-Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.174-177

Determination of Biogenic Amines and Carbonyl Compounds in Traditional Akçakatık Cheese

3th International Congress on Food and Nutritions, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2009, pp.161

Books & Book Chapters

Gıda Endüstrisinde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

in: Gıda Endüstrisinde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Fonksiyonel Beslenme, Prof. Dr. Zeynep Banu GÜZEL SEYDİM, Editor, SİDAŞ, 2016