PİLİÇ ETİNDEN İZOLE EDİLEN YÜKSEK SEVİYEDE AMİNOGLİKOZİT DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ


Creative Commons License

Yalçın M., Tuncer Y.

GIDA, cilt.46, sa.4, ss.803-816, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 46 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.15237/gida.gd21063
  • Dergi Adı: GIDA
  • Sayfa Sayıları: ss.803-816

Özet

Bu çalışmada, Antalya ve Isparta illerinden temin edilen 112 piliç eti örneğinde yüksek seviyede aminoglikozit dirençli (YSAD) Enterococcus yaygınlığı araştırılmış ve izolatların antibiyotik direnç profilleri belirlenmiştir. Çalışmada toplam 32 YSAD Enterococcus suşu izole edilmiştir. Moleküler yöntemler ile izolatların 18’i E. faecium, 5’i E. faecalis, 5’i E. durans, 3’ü E. avium ve 1’i E. casseliflavus olarak tanımlanmıştır. Disk difüzyon testi sonucu, izolatların en duyarlı olduğu antibiyotiklerin ampisilin (%93.75), linezolid (%93.75), penisilin G (%90.62), teikoplanin (%90.62), nitrofurantoin (%78.12), vankomisin (%75) ve kloramfenikol (%68.75) olduğu belirlenmiştir. İzolatların en dirençli olduğu antibiyotiklerin ise eritromisin (%96.87), minosiklin (%96.87), streptomisin (%96.87) ve tetrasiklin (%96.87) olduğu tespit edilmiştir. İzolatların gentamisin ve streptomisin minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK) değerlerinin sırasıyla 16 ile >4096 ve 64 ile >4096 µg/mL arasında değiştiği belirlenmiştir. MİK testleri sonucu, 32 YSAD Enterococcus izolatının 18’inin hem yüksek seviyede streptomisin dirençli (YSSD) hem de yüksek seviyede gentamisin dirençli (YSGD) oldukları tespit edilmiştir.