Fermente Sucuktan İzole Edilen Enterosin Üreticisi Enterococcus mundtii YB6.30 Suşunun Güvenlik Değerlendirmesi


KASAP m., TUNCER Y.

Imascon2018 Uluslararası Marmara Fen ve SosyalBilimler Kongresi, 23 - 25 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text