Kanatlı Etlerinde Staphylococcus aureus Yaygınlığı ve Enterotoksin Geni Varlığının Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile Araştırılması


KISA Ç., TUNCER Y.

International Young Researchers Student Congress, 28 - 30 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text