Hayvansal Gıdalardan İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterococcus, Pediococcus ve Weissella İzolatlarının Biyojen Amin Üretim Özelliklerinin Fenotipik ve Genotipik Olarak Araştırılması


AKPINAR KANKAYA D., TUNCER Y.

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey