Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cartilaginous choristomas in tonsillectomy specimen: A prospective analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.122, ss.191-195, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical staging of low-risk Stage IA endometrioid endometrial cancers

EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, cilt.38, sa.1, ss.80-84, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective role of adrenomedullin in heterotopic ovarian transplant

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.44, sa.5, ss.686-690, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Expression of NGF, GDNF and MMP-9 in prostate carcinoma

PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE, cilt.213, sa.5, ss.483-489, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Granulosa cell tumor and concurrent endometrial cancer with F-18-FDG uptake

HELLENIC JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, cilt.17, sa.2, ss.153-155, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Identification of the concentration of iodopovidone pleurodesis in rats for the maximal effectiveness

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, sa.3, ss.737-742, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Teratoma of Sigmoid Colon Mimicking Ovarian Cystic Lesion: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, sa.4, ss.1147-1150, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tumor budding in colorectal carcinomas Kolorektal karsinomlarda tümör tomurcuklanmasi

Turk Patoloji Dergisi/Turkish Journal of Pathology, cilt.28, sa.1, ss.61-66, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Increased expression of COX-2 in recurrent basal cell carcinoma of the skin: A pilot study

INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY, cilt.54, sa.3, ss.526-531, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Duodenojejunal invagination caused by small bowel metastasis of renal cell carcinoma

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.22, sa.3, ss.355-357, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pulmonary carcinosarcoma: a case report.

Turk patoloji dergisi, cilt.27, ss.68-72, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tumor budding in colorectal carcinomas

VIRCHOWS ARCHIV, cilt.451, sa.2, ss.323, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplerin Klinikopatolojik Özelliklerle İlişkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.160-165, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endometriosis within the inguinal hernia sac

Turkish Journal of Surgery, cilt.36, sa.1, ss.113-116, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Platelet-Rich Plasma (PRP) on Wound Healing in Nasal Mucosa

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.4, ss.408-411, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rare breast tumor: primary neuroendocrine carcinoma

TURKISH JOURNAL OF SURGERY, cilt.35, sa.3, ss.236-240, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A rare breast tumor: Primary neuroendocrin carcinoma

Turkish Journal of Surgery, cilt.35, sa.3, ss.236-240, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intramuscular Myxoma İntramusküler Miksoma

Medicine Science, cilt.5, sa.2, ss.676-682, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recurrent Eccrine Porocarcinoma A Case Report

British Journal of Medicine and Medical Research, cilt.13, sa.9, ss.1-5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peripheral giant cell granuloma Report of two cases

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, cilt.3, sa.1, ss.59-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral fibrolipoma A rare case report

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, cilt.3, sa.1, ss.16-17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testis Tümörleri 5 Yıllık Olgu Serisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.88-92, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lafora Hastalığı ve Oksipital Lob Nöbetleri Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.23, sa.1, ss.36-39, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer testis lenfomaları beş olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.149-154, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prostat İğne Biyopsisi ve Radikal Prostatektomi Materyallerinde Gleason Skorlarının Karşılaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.93-98, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Progresif Simetrik Eritrokeratoderma Olgusu

Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology, cilt.22, sa.3, ss.195-198, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jejunumda Heterotopik Pankreas Bir Olgu Sunumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.100-103, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renal Anjiomyolipom İki Olgu Sunumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.4-8, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RENAL ANJİOMYOLİPOM İKİ OLGU SUNUMU

Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.4-8, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer Akciğer Tümörlerinde Prebronkoskopik ve Postbronkoskopik Balgam Sitolojileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.12-16, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üreterin Nefrojenik Adenomu Bir Olgu Sunumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.30-32, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An unusual uterine mesenchymal tumor:pecoma

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 17 - 21 Mayıs 2017

Verrucous Carcinoma and Focal Pigmented Lesion of Oral Mucosa: A Case Report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

MAKSİLLER OSTEOMA: BİR OLGU RAPORU

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 2. ULUSLARARASI KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Maksillar Osteoma: A Case Report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

Oral Mukozada Verrüköz Karsinoma Ve Fokal Pigmente Lezyon: Olgu Sunumu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi “7. Bilimsel Toplantısı., 13 - 15 Nisan 2017

Pankreasta Lenfoepitelyal Kist Olgu Sunumu

26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016

Tip 1 ve Tip 2 Endometrial Kanserlerde Adrenomedullin ve Bcl 2 Ekspresyonu

26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016

Nadir Bir Tümör Safra Kesesi Karsinosarkomu

26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016

İnguinal Herni Kesesinde Endometriozis

20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

Nüks Ekrin Porokarsinom Olgu Sunumu

20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

2007 2015 Uterus Korpus Maligniteleri Arşivi 8 Yıllık Deneyimimiz

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

2010 2015 İnvaziv Meme Kanseri Olgularının Dökümü 5 Yıllık Deneyimimiz

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

İmmunhistokimyasal Adrenomedullin ve Bcl 2 ekspresyonunun tip 1 endometrial adenokarsinom gelişmesindeki rolü

25. Ulusal Patoloji Kongresi, 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa., Bursa, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

2007 2015 Over Tümörleri Arşivi 8 Yıllık Deneyimimiz

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

Mesanenin Primer Küçük Hücreli Karsinomu

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

Meme Kanserinde Moleküler Alttiplerin Klinikopatolojik Özelliklerle İlişkisi

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

Peripheral giant cell granuloma Report of two cases

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, cilt.3, ss.59-60

Oral Fibrolipoma A Rare Case Report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, cilt.3, ss.16-17

Lymphangioma circumscriptum of penis in an adult patient case report

10th Eurasian Andrology Summit and 17th ESSM Joint Meeting, 5 - 07 Şubat 2015

Bartholin Bezinin Nodüler Hiperplazisi Olgu Sunumu

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012, cilt.28, ss.154

Primer Testis Lenfomaları 5 Olgu Sunumu

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012, cilt.28, ss.285-286

Servikste Granülositik Sarkom Bir Olgu Sunumu

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012, cilt.28, ss.184

Testis Tümörleri 5 Yıllık Olgu Serisi

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012, cilt.28, ss.285

Sigmoid Kolonda Matür Kistik Teratom Bir Olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010, cilt.26, ss.188

Memede Epidermal İnklüzyon Kisti Bir olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010, cilt.26, ss.147

Renal Anjiomyolipom İki Olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010, cilt.26, ss.164

Pulmoner Karsinosarkom Bir Olgu Sunumu

TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2009, cilt.11, ss.48

Jejunumda Heterotopik Pankreas Bir Olgu Sunumu

19. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2009, cilt.25, ss.61

Melanozis Koli ve Tübüler Adenom Birlikteliği Bir Olgu Sunumu

19. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2009, cilt.25, ss.70

Granülomatöz Mastit

18. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2008

Ectodermal Dysplasia A Case Report

17. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 8 - 13 Eylül 2007

Tumor Budding in Colorectal Carcinomas

21st European Congress of Pathology, Türkiye, 8 - 13 Eylül 2007, cilt.451, ss.323

Cancer incidence in the city of Isparta

17. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 8 - 13 Eylül 2007