Displazili Barret Özefagusu Olgularıyla Gastroözefagiyal Bileşke Adenokarsinomlarında HER 2 Onkogen Ekspresyonunun İmmünhistokimyasal ve Floresan İn Situ Hibridizasyon FISH Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Olarak Birlikte Değerlendirilmesi


KARAHAN N. , SONGÜR Y., ÖZÇELİK N. , ÖZTAŞ S., KAPUCUOĞLU N., KOŞAR P., ...More

23. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey