Displazili barret özefagusu olgularıyla gastroözafagiyal bileşke adenokarsinomlarında HER 2 onkogen expresyonunun immünohistokimyasal ve flerasan institu hibridizasyon FISH yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak birlikte değerlendirilmesi


KARAHAN N., Yıldıran S., ÖZÇELİK N., Sıtkı Ö., Nilgün K., ASLAN KOŞAR P., ...More

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes