Displazili barret özefagusu olgularıyla gastroözafagiyal bileşke adenokarsinomlarında HER 2 onkogen expresyonunun immünohistokimyasal ve flerasan institu hibridizasyon FISH yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak birlikte değerlendirilmesi


KARAHAN N. , Yıldıran S., ÖZÇELİK N. , Sıtkı Ö., Nilgün K., ASLAN KOŞAR P. , ...More

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey