Plevral Efüzyonların Sitopatolojik Tanısında Rutin Yayma Materyali ile Hücre Bloğu Yönteminin Karşılaştırılması


BİRCAN S. , BOZKURT K. K. , ÇALOĞLU E., AKDENİZ R., BİRCAN A., YAZKAN R.

5. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 29 - 31 March 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey