Primer Akciğer Tümörlerinde Bronkoskopi Sonrası Balgam mı Bronkoskopi Bağımsız Balgam mı


BOZKURT K. K. , BOZKURT K., BAŞPINAR Ş. , ÇİRİŞ İ. M. , BİRCAN S. , KARAHAN N. , ...More

1. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 2 - 05 March 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey