Normal ve Neoplastik Meme Dokusunda Östrojen Reseptör Alfa Beta 1 ve Beta cx Ekspresyonlarının İmmünhistokimyasal Yöntemle Araştırılması


BOZKURT K. K. , KAPUCUOĞLU F. N.

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 29 September - 03 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey