İmmünhistokimyasal Adrenomedullin ve Bcl 2 Ekspresyonunun Tip 1 Endometrial Adenokarsinom Gelişimindeki Rolü


BOZKURT K. K. , YALÇIN Y., ERDEMOĞLU E. , TATAR B., ERDEMOĞLU E. , ÇERÇİ S. S. , ...More

25. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey